Corona-hjælpepulje

  • Skrevet af: Alex Olsen

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje åbner 1. maj

Fra fredag den 1. maj til og med fredag den 15. maj kan idrætsforeninger søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Et bredt udsnit folketingets partier vedtog tidligere på måneden at afsætte 50 millioner kroner til lokale idræts- og spejderforeninger, som lider økonomisk under coronakrisen. Det kan være foreninger, som mister indtægter på grund af aflyste stævner, ikke kan tjene penge på festivaler, lider under manglende medlemsindbetalinger og lignende.

Af disse midler kommer DIF og DGI i fællesskab til at administrere uddelingen af de 44 millioner kroner via DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Også idrætsforeninger, som ikke er en del af DIF og DGI kan søge puljen (firmaidrætten administrerer selv den del af midlerne, som er øremærket til firmaidrættens foreninger).

Puljen kan søges i en relativ kort periode – fra fredag den 1. maj til og med fredag den 15. maj, og alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af juni måned.

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR), hvor foreningerne i forvejen registrerer medlemstal, og alle DIF og DGI’s foreninger får den 1. maj i en mail udsendt via CFR besked om, at puljen er åben.

Der arbejdes til det sidste på at få alle retningslinjer og procedurer helt på plads. Det vil alt sammen være at finde på DIF og DGI’s hjemmesider, når puljen åbner den 1. maj. Her vil der også være information om, hvordan idrætsforeninger uden for DIF og DGI, eksempelvis det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og eSport, kan få adgang til CFR.

Aftaleteksten fra Kulturministeriet kan downloades her.

Back To Top