Dansk Cricket-Forbund har følgende politikker vedr. Doping:

  • Dansk Cricket-Forbund tager afstand fra enhver brug af doping.
  • Som medlem af Danmarks Idrætsforbund er Dansk Cricket-Forbund omfattet af Danmarks Idrætsforbunds og Anti Doping Danmarks Nationale Antidopingregler.
  • Dansk Cricket-Forbunds spillere er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Anti Doping Danmark eller ICC.
  • Dansk Cricket Forbunds spillere er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark i henhold til de Nationale Antidopingregler.
  • Dansk Cricket-Forbund arbejder aktivt for at informere spillerne om risikoen ved brug af doping og deltager i de oplysningskampagner mod brug af doping, som bliver iværksat af Anti Doping Danmark og/eller Sundhedsstyrelsen, f.eks. ved udlevering af materialer til spillerne.

Alle opfordres til at kontakte DCF og eller Anti-Doping Danmark med spørgsmål angående doping.

På Antidoping Danmarks hjemmeside kan svar på de fleste spørgsmål findes: https://www.antidoping.dk/

Back To Top