Ændringer i Elitedivisionen og T20 serie1

  • Skrevet af: Alex Olsen

Beskrivelse af ændringer i Elitedivisionen og T20 serie1 i 2022.

Gennem nogle år har vi oplevet en voksende ubalance i afviklingen af Elitedivisionen. Det har været demotiverende for nogle hold at stå over for store nederlag mod ”toppen” – og for de bedste hold har man ofte haft oplevelsen af, at nogle kampe var nærmest ligegyldige. En situation som på flere parametre ikke er sportsligt forsvarlig at fortsætte med, bl.a. risikoen for at nogle hold overvejer at bede om at blive rykket ned fra Elitedivisionen.

Med kun 2 hold i T20 Serie 1 Vest har det desuden været en decideret nødvendighed at lave en ny struktur for afviklingen af bedste række, hvor vi jo også spiller om DIFs officielle Danmarksmesterskab. Forskellige muligheder har været på bordet.

Med baggrund i Turneringsudvalgets oplæg til ændringer i strukturen for afvikling af de 2 rækker, som blev fremlagt og diskuteret på Dialogmødet med klubberne i Odense i oktober, er følgende blevet vedtaget af bestyrelsen og gældende fra sæsonen 2022:

Vedr. Elitedivisionen

Den afvikles i 2022 med 8 hold, som indledningsvist spiller en enkeltrække alle mod alle (grundspil).

Herefter opdeles rækken, således at de 4 øverst placerede spiller en dobbeltturnering om Mesterskab og medaljer – og de 4 nederst placerede spiller om at undgå nedrykningspladsen. I begge slutspil spilles en dobbeltturnering ude/hjemme.

  • Placering både i indledende spil samt i slutspillene afgøres på 1) koefficienten og 2) NRR.
  • Der spilles altså fortsat IKKE en omkamp om DM, hvis flere hold ender med samme koefficient.
  • Koefficienter og NRR nulstilles inden start på slutspillene.
  • Sidst placerede i nedrykningsspillet rykker ned i 1. division og erstattes af vinderen af 1. division som hidtil.

Udvidelsen af Elitedivisionen medfører inden start på sæson 2022 følgende:

  • Albertslund forbliver i Elitedivisionen.
  • AB forbliver i 1. Division.
  • Soraner 2 rykker op i den landsdækkende 2. division sammen med Kerteminde, der allerede har kvalificeret sig.
  1. og 2. Division afvikles som hidtil.

Vedr. T20 serie 1

T20 Serie 1 Øst (med 6 hold) og T20 Serie 1 Vest (med 2 hold) slås i 2022 sammen til T20 Serie 1.

De i alt 8 hold fordeles efter tilmeldingen i 2 puljer – A og B – med 4 hold i hver. Fordelingen af de 8 hold i de 2 puljer afgøres efter modtagelsen af klubbernes tilmeldinger.

De 2 puljer spiller hver en dobbeltrække ude/hjemme – i alt 6 kampe pr hold. Placering afgøres på 1) koefficient og 2) NRR.

De 2 bedst placerede i hver pulje deltager i DM-finaleweekend, hvor der lørdag spilles semifinaler og søndag om DM og medaljer.

Det sidst placerede hold i hver pulje spiller én kamp mod hinanden om at undgå nedrykning fra Serie 1 inden næste sæson.

Vinderne af T20 serie 2 øst og vest, spiller om retten til at rykke op i T20 serie.

Back To Top