1

Præcisering fra turneringsudvalget

  • Skrevet af: Alex Olsen

Bouncer – Korte bolde.

Det har i nogle kampe siden sæsonstart i år været diskuteret, hvordan reglerne for korte bolde i rækkerne skulle fortolkes. Når man sammenligner vores Turneringsreglement med seneste udgave af Love for Cricket viser det sig, at der på dette område er visse uoverensstemmelser.

Turneringsudvalget skal hermed slå fast, hvordan vi spiller fremadrettet:

Lov 21.10  i Love for Cricket gælder IKKE for landsdækkende rækker og Serie 1. Der skal altså ikke automatisk dømmes fejlbold, hvis bolden passerer over hovedhøjde.

I stedet spilles med følgende regel, som er beskrevet i vores Turneringsreglement Del lll – Lov 41:

Gældende for landsdækkende rækker:

Det er tilladt at kaste 2 korte bolde over skulderhøjde, men under hovedhøjde (når gærdespilleren står oprejst på slaggrænsen) pr. over i 50 overs cricket. Ligeledes er det tilladt, at kaste 1 kort bold pr. over i Serie 1 T20 cricket. Er bolden over hovedhøjde, dømmes den udenom, men tæller som kort bold. Dommeren signalerer tydeligt til kaster og gærdespillere at der er kastet en kort bold. Kastes der mere end det tilladte antal korte bolde i en over, skal dommeren råbe og signalere ”Fejl bold”.

En præcisering: Hvis de 2 korte bolde (eller 1 i T20) er bedømt som udenom, skal evt efterfølgende korte bolde i samme over altid bedømmes som Fejl Bold.

Beamer – Bolde over hoftehøjde uden at pitche først.

Efter udsendelse af præcisering af fortolkning af reglerne for korte bolde er der efterfølgende også rejst usikkerhed omkring fortolkning af reglerne for bolde, som passerer OVER hoftehøjde UDEN at have pitchet først. Diskussionen har bl a gået på, om alle bolde var farlige – fx en slowbowler som ”taber” bolden i afleveringen.

Turneringsudvalget skal hermed præcisere:

Reglen for bolde kastet over hoftehøjden er, som den står i den grønne (side 48) under §41.7, hvor der dømmes fejl bold af en af dommerne. (Denne formulering er i øvrigt uændret gennem de seneste års Turneringsreglementer.)

Dermed tilsidesættes MCC bestemmelser (Love for Cricket), der siger at kasteren får en advarsel og derved skal tages af, hvis der er en gentagelse. Der skal altså ikke automatisk gives advarsel og kasteren skal ikke nødvendigvis sættes af, hvis det sker igen.

Til gengæld skal dommeren skride ind, hvis han er af den opfattelse, at kasteren forsætligt kaster bolde over hoftehøjde. Der skal råbes og signaleres for fejl bold og kasteren skal tages af øjeblikkeligt. Dommerne skal derefter underrette begge anførere og indberette kasteren til DCF. MCCs love §41.7.4 fastholdes altså hermed.

Back To Top