Udviklingskonsulent Mikkel Grøn holder ferie i uge 7.

Sekretariatsleder Ole Roland holder ferie i uge 8 – og er retur på kontoret d. 27/2.