Hvor der er en vilje – er der en våd sok

Odenses topscorer Dubey slår på tværs en gang for meget

AB og Odense var fast besluttede på at ville afvikle deres 1. divsionskamp – og det gjorde de så, selvom det af indlysende våde årsager – efter live score systemet at bedømme – skulle blive den eneste kamp i de to bedste rækker på denne rædselsfulde søndag, hvor DMI bl.a. lovede 28 mms regn spredt ud over søndagen i københavnsområdet.

Kikkede man på DMI`s vejrkort kunne der dog mellem ca. kl.12.00 og ca. kl. 15.30 sniges en 25 overe ind til hvert hold uden at det skulle foregå i direkte styrtregn.

Så selvom baneforholdene var utilfredsstillende med våd pitch, dyngvådt græs og våd bold, så gennemførte holdene – vel ikke af lyst, men for at undgå at skulle spille en omkamp.Det er jo egentlig en utrolig pligtfølelse 22 mand her udviser af hensyn til nogle kampe skrevet på et stykke papir. Ingen af dem kunne have følt sig godt tilpas under disse omstændigheder.

Odenses sidste – raske — mand ude

 

Man skulle tro, at det ville være hurtigt overstået med AB som vinder, da AB`s hovedkaster A. Kiyani (2/16) ryddede to to første odensianere på kampens to første bolde. Men med L. Dubey (36) som undtagelsen fra skråskeernes parade, lykkedes det alligevel Odense at skrabe 152 for 9 sammen på de 25 overe. Abdul Asraf 45, Atta Ullah AB`s bedste kaster med 3/8.

Det med de 9 gærder var det eneste, der kunne sætte sindene en smule i kog på denne sure dag. Odenses sidste gærdespiller var blevet utilpas og gik ikke til gærdet, selvom der var et par bolde tilbage. AB hævdede så – vel nærmest ud fra synspunktet at noget skulle man have at skændes om -, at han skulle betragtes som havende mistet sit gærde af hensyn til netrunrateberegningen, mens Odense mente, at han skulle noteres som “absent, not out”. Se det kan man jo skændes længe om, men mon ikke Odense har ret.

 

 

 

Smuk aktion fra Odense unge kaster Osman Harif

 

 

I Osman Harif (2/32) har Odense en ung knægt (16-17 år), der er kommet til landet for ikke så længe siden, men synes at være et oplagt emne for noget elitearbejde. Han fremviste en smuk aktion og rimelig fart, da han åbnede Odenses kastning.

 

At ramme ved siden af er bedre end slet ikke at ramme.

25 overe a ca. 6 bolde (ca. fordi der også er det løse i form af udenom o.s.v., der jo tæller med), giver 150 bolde – altså ca. 1 points pr. bold. Da AB i Atif Jamal havde manden med 33 på 29 bolde, må der altså være andre, der har været længere om det, for AB endte med at være all out på en af kampens sidste bolde for 128 (Rizwan Bashir 3/30)

Odenses kaster virker ikke som han er jublende lykkelig over at have snuppet AB`s sidste mand