Der findes forskellige muligheder for at søge om støtte til aktiviter og projekter i idrætsforeninger.

Kommunalt tilskud

Kommunernes tilskud til idræt omfatter både støtte til idrætsforeningernes aktiviteter og støtte til foreningernes udgifter til leje af lokaler. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke tilskud der gives. Kommunen SKAL i henhold til folkeoplysningsloven yde støtte til aktiviteter for børn under 25 og KAN yde støtte til andre aldersgrupper. Desuden yder nogle kommuner støtte til kurser, lejrophold, administration og trænere. Hvis idrætsfaciliteterne er kommunalt ejede, stilles de som regel gratis til rådighed for foreningerne.

Kontakt din kommunale forvaltning eller fritidskonsulenten, for at høre om regler og støttemuligheder i den kommune, hvor din klub ligger.

 

Fonde

Idrætsforeninger kan søge støtte til aktiviteter og projektrer gennem forskellige fonde.

Klik for: Oversigt over fonde og puljer

Kender du til fonde eller andre støttemuligheder, som ikke er beskrevet her, så kontakt gerne en af konsulenterne, så listen kan gøres længere.