Skoleturnering

Formålet med konceptet er at bygge videre på det skolesamarbejde, som mange klubber er aktive med. 

Håbet er, at konceptet udmunder i flere medlemmer til klubberne, ved at det kun er de interesserede elever, der deltager, ved at eleverne får en relation til klubbens trænere, og ved at de kommer ned på klubbens bane og spiller. Konceptet ser ud som følgende:

  • Klubben skal indlede et samarbejde med minimum tre skoler i lokalområdet. Vi håber, at klubberne kan få aftalerne på plads inden 1. marts, sådan at undervisningsforløbene kan begynde i løbet af foråret
  • Når aftalen indgås, skal der gerne fastsættes en dag for skoleturneringen.
  • Skoleturneringen skal ligge inden sommerferien.
  • Hver af de tre skoler, skal have minimum tre besøg, hvor klubben underviser eleverne i cricket og forbereder dem til turneringsdagen.
  • Eleverne behøver ikke at komme fra samme klasse, men skolerne/idrætslærerne skal  danne et hold ud af de elever, der er interesserede. Målgruppen er 3. klasserne, men klubben er velkommen til at gå efter andre klassetrin, hvis det foretrækkes. Dog anbefales det, at klubben sikrer sig, at det er de samme klassetrin, der kommer til at møde hinanden i turneringen.
  • Som tidligere stiller forbundet gerne konsulenter til rådighed til de indledende skolebesøg. Men det skal understreges, at forbundets erfaringer viser, at forløb, hvor klubberne engagerer sig aktivt i forløbene, er de mest bæredygtige.
  • Hvis det kan lade sig gøre, er det en god idé at tilknytte tre forskellige trænere til de tre skoler. På den måde har hvert hold deres egen træner, der har undervist dem under hele forløbet, og som også coacher dem på turneringsdagen. Træneren kan f.eks. være en af klubbens ungdomstrænere eller ungdomsspillere.
  • DCF udformer diplomer med klubbens og DCFs logo.
  • Klubben modtager 500 kr fra forbundet til indkøb af præmier.

Vi håber, at I tager konceptet til jer, så vi alle kan arbejde for at finde ud af, hvordan vi får en god effekt af vores skolesamarbejde. Vi glæder os til at høre om forløbene.

 

Her kan du finde en folder til skolerne. I folderen kan du indsætte klubbens navn og oplysningerne på en kontaktperson.

 

Hvis du vil udskrive som en folder, skal du gøre som følgende:

– I dokumentet skrives navn, mail og telefonnummer på den person fra klubben, som skolerne kan kontakte.

– Tryk på “gem som” og vælg PDF og udgiv.

– Når PDF’en skal printes ud, så gå ned under “sideskalering” og vælg “udskrivning af hæfte”