Erik Juul (th.) og hans højskole-olympiadehold

Mange idrætshøjskoler arrangerer småspil-cricket og laver ”gentlemanship”

Den tidligere landsholdsspiller i cricket Erik Juul, der nu er idrætslærer på Århus Universitets College, kommer om sommeren vidt omkring i sine bestræbelser på at undervise og ”promote” småspilcricket og gentlemanship på diverse højskoler.

I år har den tidligere Skanderborg-og Slagelsespiller foreløbig været i Sønderborg på idrætshøjskolen og efterfølgende på den skønne højskole Bosei i Præstø.

Erik har mange underholdende tiltag i sin ”højskolekuffert”, således husker jeg i begyndelsen af 90erne, hvor Erik Spillede for Slagelse, og hvor jeg var træner. I den forbindelse fik jeg indført løbetræning for Slagelses 1. hold, og for at det ikke skulle gå hen at blive den rene atletiktræning, havde jeg allieret mig med ”Julle” og hans ”idræts-højskoletiltag”. Det blev på mange måder en meget underholdende seance, hvor de måbende Slagelsespillere skulle rende rundt med ”kræmmerhus” på næsen, samt alle mulige andre fremmede tiltag. Det endte da også med, at en af de bramfri Slagelsespillere højlydt råbte ”er vi snart færdig med alle disse ”Jullelege”, så vi kan komme i gang med at få spillet noget cricket”. Underholdende og noget anderledes end min vanlige strikse og nok også kedelige tekniske træning må nok erkendes.

Tilbage til Eriks mange besøg på idrætshøjskoler, der er efterhånden mange lærere og elever, der har været igennem ”Julles” Idrætshøjskolekuffert” med vægten lagt på cricketsmåspil og gentlemanship, var det ikke noget for DCF at gå ind og samarbejde med?

Jørgen Jønsson