Jørgen Holmen KB

Jørgen Holmen KB

Hyldet som KB-æresmedlem nr. 21 i klubbens 137 års eksistens

Jørgen Holmen som var DCF-formand i 10 år i tiden 1987 til 1997, havde ved siden af dette til tider belastende fritidsjob, tid og kræfter til at sidde i KBs hovedbestyrelse.

I dette tilfælde, hvor Jørgen Holmen er fratrådt sit job som direktør i KB efter 2 år, var det helt naturligt, at den hæderskronede klub udnævnte Jørgen til æresmedlem som nummer 21 i klubbens 137 årige historie. Jørgen har været en af KBs mest fremtrædende ledere gennem tiderne. I en snes år var han en meget bestemt og dygtig kasserer, og som næstformand i 5 år. På disse meget tunge poster i denne storklub, har Jørgen helt sikkert være med til at træffe en masse vigtige beslutninger til gavn for klubben. Man kunne godt have undt ham, i hans 2årige direktørtid i KB, at han havde fået en lidt bedre start, end den triste brand klubben blev ramt af i september 2011, og som naturligvis har sat den navnkundige klub flere år tilbage, og hvor genopretningen, som jeg ved Jørgen har brugt megen tid på i hans embedsperiode, har været svær. Han havde glædet sig til først og fremmest at tage sig af de sportslige problemer, men fik her pludselig noget helt andet at tage vare på. Stort tillykke til Jørgen med udnævnelsen til æresmedlem, som er en fortjent anerkendelse til en stor lederskikkelse inden for dansk idræt.

 

Jørgen Jønsson