Til Kolding v/Peder Pedersen

 

Som svar på dit indlæg ”Tavshed er guld”, skal jeg hermed kommentere og give dine indlæg en tilbagemelding.

 

Du har klaget over Turneringsudvalgets afgørelse i sagen vedr. Odenses brug af ulovlig spiller. Turneringsudvalget ved Injam Khokhar har besvaret denne klage direkte til dig pr. mail.

 

Efterfølgende har du ved dit indlæg ført klagen ”videre” under debatindlæg – indlæg af 18. marts 2012. Du har i seneste indlæg – 25. marts 2012 -beklaget dig over manglende svar herpå.

 

Dette kan jeg umiddelbart undres over, idet du i dit debatindlæg klagede over bestyrelsens manglende reaktion på dit debatindlæg af 18. marts 2012.

 

Umiddelbart ser jeg ikke at du anmoder bestyrelsen om at tage stilling til noget i det indlæg – og Turneringsudvalget har implicit truffet beslutningen på bestyrelsens vegne. Dvs. du har vel modtaget bestyrelsens svar/holdning via Injam Khokhar?? Om den beslutning er god eller skidt skal jeg ikke forholde mig til her.

 

Men det kan oplyses, at din klage i debatindlægget af 25. marts 2012 over bestyrelsen vil blive drøftet på næste B-møde den 11. april 2012.

 

 

På vegne af Bestyrelsen

 

Søren Henriksen