Kære Peder ( og andre med interesse for dansk cricket i fremtiden )…

 

Det er ikke fordi, jeg ikke kan følge og se frustrationen i og mellem dine linjer. Den er ikke til at tage fejl af !

Desværre er det bare langt fra første gang, at vi hører og læser lignende opstød smidt fra vest mod øst.

Det har endvidere kostet uvurderlige kræfter i provinsklubber, hvor man har sagt farvel til bærende kræfter på ungdomsfronten.

Jeg er overbevist om, at man ikke ønsker flere tab på den konto – for egen vindings skyld !?

 

Derfor føler jeg mig GANSKE sikker på, at forbundet og de ”løse hunde”, har læst skriften på væggen – at hine tider hvor man prioriterede øst / vest for længst er begravet – da vi i dag KUN kan have en fælles mission.

At stå sammen om et fælles projekt – at bygge op fra bunden og udvikle derfra. Hvis ikke – så er det i hvert fald på høje tid og i 11.time.

 

Jeg ved at Kolding er i en positiv udvikling som følge af dit/Jeres enorme arbejde på ungdomsfronten – ligesom flere andre (provins)klubber følger trop, så vores nyerhvervelser i form af 8-12 årige har nogen at spille imod i fremtiden. Ligeledes bifalder jeg forbundets politik med tilstedeværelse i den enkelte klub via Lars Hedegaard til at holde strategien på sporet.

Tegningen er den rigtige – og pilen peger igen opad.

 

Så jeg appellerer hermed til, at du genfinder gejsten og at forbundet er sin opgave voksen. Omkring verserende sag vil jeg ikke tage stilling til, hvad der er korrekt/forkert. Men igen så må man fra forbundet sørge for at ensrette over hele linjen og ikke lade enkeltpersoners vurdering stå ved magt. Det har vi desværre set alt for ofte – ikke har været nogen god idé !!!

Når man nu i forbundsregi har valgt at ofre så meget tid og kræfter på en uddøende sport – hvorfor så ikke bruge dén tid rigtigt !?

 

Det fører mig videre til næste punkt. Jeg synes, at man ofrer al for meget og for mange ressourcer på ”eliten”. Som jeg tidligere har været inde på, så taler resultaterne for sig selv. Nu har man i årevis kastet gode penge efter dårlige. Hvis man fra forbundets side tør gentage argumenterne mod at pengene til eliten, havde været bedre givet ud på soft-ice til børn, så hører jeg gerne disse !!!

Det står i skrigende kontrast til missionen og resultaterne, at fordelingsnøglen er – som den p.t. er. Der skal mange flere penge, ressourcer og energi til ungdomsarbejdet, som er vores sidste chance for at redde sporten.

Et hus bliver ikke bedre af, at man bruger en dyr maling på et elendigt fundament.

Så virker det mere logisk, at man først bruger pengene på det grundlæggende – og derefter alt andet.

Det er ungdommen, der tæller fra nu af. Alt andet må have 2. prioritet.

 

Derfor vil vi fra Skanderborgs side samstemmende bede alle klubber, forbund og cricketinteresserede personer om at ændre og pleje strategien i fremtiden, så alle mand fremover huske at kigge på naboens have, som man kigger på sin egen – altså behandle alle andres børn, som man behandler sine egne.

Det er den eneste vej frem.

 

Vi er alle med i et forbund. Husk at ordet ”forbund” stammer fra ordet ”forbinde”.

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

Michael Hougaard, Skanderborg