Thomas Kronby ser styrker i at klubberne er forskellige, og har pakket rygsækken med værktøjer til udvikling af Masterklubprojektet.

Thomas Kronby ser styrker i at klubberne er forskellige, og har pakket rygsækken med værktøjer til udvikling af Masterklubprojektet.

I slutningen af 2014 gennemførte projektleder Alex Olsen en række indledende og analyserende møder med en stor del af landets klubber. Det lykkedes ikke at nå alle eller at få alle i tale, men vi håber at det vil lykkes i den nærmeste fremtid.

Disse samtaler/klubbesøg har haft det formål at afdække klubbernes ambitioner og hvilke planer og udfordringer, de tumler med. Der er kommet meget værdifuld information ud af disse møder og denne indsigt vil gøre vores fremadrettede indsats i Masterklubprojektet mere præcist og relevant for det fortsatte forløb.

Vi må dog erkende, at der den seneste måneds tid har været meget stille omkring Projekt Masterklub – lige da vi ellers var ved at komme godt i gang.

Der er – desværre for cricket – sket det, at Alex fik tilbudt og accepterede et nyt og spændende job i den branche, som han kom fra. Det kunne åbenbart ikke være anderledes. Derfor måtte han forlade stillingen som projektleder. Alex har tilbudt at fortsætte i en politisk rolle for at forankre projektet og fremadrettet sikre det rette fokus i bestyrelsen. Det har bestyrelsen med glæde accepteret.

Det er lykkedes at overtale Thomas Kronby til at overtage og acceptere jobbet som projektleder i forbundet. Thomas er allerede kendt af nogen i cricketverdenen – men for udenforstående kan vi fortælle, at han for nogle år tilbage havde en væsentlig rolle i KB, hvor han bl a var manden bag klubbens blomstrende og frugtbare ungdomsarbejde tilbage i halvfemserne.  KB var for alvor på landkortet som en klub med et frugtbart ungdomsarbejde – ikke mindst grundet det akademi, det lykkedes at drive i nogle år. Han var også aktiv i DCF som koordinator for Elite-Ungdom.

Thomas har været ansat en årrække i forsvaret. I de senere år har han beskæftiget sig med større projekter og ledelse af disse i almene boligområder rundt omkring i landets kommuner. Hans indsats har været koncentreret om lokale ildsjæle og resursepersoner i boligområder, hvor kommunerne har ønsket at få opbygget lokale netværk til at styrke sociale og frivillige aktiviteter i foreninger og klubber i nærmiljøer.

Han har altså god erfaring med at arbejde med mange af de elementer, som vores cricketklubber i dag ser som store udfordringer.

Vi føler derfor, at vi kan tillade os at kalde denne ændring i vores indsats for klubudvikling for en styrkelse. Alex til rådighed i det politiske arbejde – og Thomas ind med mere ”hardcore” erfaring fra projektledelse. Så selvom vi er kede af, at Alex efter kort tid som ansat forlader os igen, føler vi os heldige og er glade for at få Thomas Kronby ombord som ny Projektleder. Vi tror på, at dette bare gør os endnu stærkere og at vi bedre vil lykkes i udviklingen af klubberne.

Stor tak til Alex, selvom det kun blev til få måneders ansættelse. Du nåede i høj grad at gøre dig kendt og sætte dit præg på nogle af klubberne og de øvrige ansatte. Heldigvis har du lovet at være til rådighed for os – i en lidt anden rolle…..

Stort VELKOMMEN til Thomas, som starter i DCF d. 1. februar som Projektleder for Masterklubprojektet. Vi glæder os til at have dig ombord!

Nærmere oplysninger om projektets udvikling vil tilgå klubberne, når Thomas er startet. En af de første opgaver vil være at fastlægge klubbesøg for de klubber, som ikke nåede dette sammen med Alex.

På DCFs vegne, Thomas Kentorp