Og om strafpoints for manglende ungdomshold

 

DCF`s årlige repræsentantskabsmøde, der var velbesøgt, blev afholdt i KIF Centret i Kolding søndag den 4. marts 2012 og blev præget af lang debat om hvilke tiltag, der virker for at tiltrække ungdommen og om tvang overfor klubber i form af trusler om minuspoints og evt. tvangsnedrykning virker eller mere bløde tiltag såsom tvungen konsulentbistand er at foretrække.

 

Om minuspoints endte det hele vel med, at bestyrelsen ville gå hjem og stykke et kompromisforslag sammen inspireret at et forslag fra Glostrup og bakket op af breddekonsulenter og de fleste klubber, hvorefter en klub kan undgå minuspoints, hvis den indgår i en udviklingsplan og arbejder sammen med forbundets konsulenter om ungdomsarbejdet.

 

Få klubber havde glæde af samarbejdet med SFO èr , mens ikke mange fandt skolebesøgene givende. Det eneste man kunne konkludere var, at SFO`er fungerer særdeles uens landet over og ikke havde efterladt det største indtryk af orden hos mange af repræsentanterne.

 

Bestyrelsen bød på en nyhed om udsigt til en ændret hjemmeside og fik gennemført sit forslag om indførelse af Duckworth/Lewis metoden til beregning af targetscore ved regnvejr i de bedste rækker. Det havde de fleste klubber gået ind for på et møde i efteråret i Odense, men tilbage stod risikoen for problemer med udregningen. Turneringsleder Injam Khokhar mente, at den var minimal, da systemet skulle indarbejdes i det elektroniske scoringssystem, som ligger på computerne ligesom han oplyste at mobiltelefonen var opfundet.

Bestyrelsens forslag om kunstgræspitche som en forudsætningen for deltagelse i de to øverste rækker blev tiltrådt med virkning fra 2014.

 

Bestyrelsen kunne notere sig tilslutning til den såkaldte ”Frederik Klokker-regel”, hvorefter spillere, der har deltaget i udenlandske turneringer den pågældende sæson ikke kan være med i de sidste to kampe og i evt. om- og/eller kvalifikationskampe , hvis de ikke har deltaget i mindst to kampe i eliteturneringen eller elitepokalturneringen tidligere på sæsonen, hvorimod bestyrelsens forslag om mulighed for klubskifte senere end nu (efter to kampe i turneringen mod nu senest efter pokalturneringen) på ingen måde fald i repræsentanternes smag.

 

Kvindeudvalget kom med forslag om en ekstra kvinderepræsentant i bestyrelsen, hvilket den myndige dirigent Jørgen Holmen dog afviste, da det ikke var fremsat formelt som en ændring til lovene. Kvinderne ønskede ikke at stille en person op som modkandidat til en af de opstillede bestyrelseskandidater, der i øvrigt alle fik genvalg, således at bestyrelsen er uændret – dog lovede man at inddrage kvinderne i videre omfang.

 

Kasserer Umair Butt kunne være tilfreds med regnskabet, der gav mulighed for at putte lidt til side til evt. dårligere tider samtidig med, at der var hensættelser til at dække 2012`s sportslige og projektmæssige økonomiske krav.

Kasserer Umair Butt presenterer regnskabet

I sin beretning mindedes formanden Thomas Kentorp tre cricketpersonligheder, der er afgået ved døden siden seneste repræsentantskabsmøde, nemlig Jørgen Morild fra Århus Cricket Club og Forty Club (Dansk XL), Jens Peter Jensen fra Køge Kricket Klub og Henning Hauth fra AB.

 

 

Formanden Thomas Kentorp fandt i sin beretning at 2011 på mange måder havde været DCF`s bedste sportslige år de sidste 2 årtier. Vi har vundet 3 turneringer – Europamesterskabet for amatørlandshold i T20, Nordic Cup i T20 og endelig ICC