Ole Mortensen er blevet udpeget som idrætsansvarlig på Gladsaxe skole. Så naturligvis skal der være cricket på programmet. Udviklingskonsulenterne har været på skolen og har startet et cricketforløb for skolens 3. klasser. Målet er at få gang i en skoleturnering i Gladsaxe og samle alle skolerne til et stort skolestævne i 2014.