Klubben prøver at gå utraditionelt til værks med ungdomsarbejdet

Er ”ægløsning” – undskyld udtrykket – vejen frem i den svære øvelse om at skaffe ungdom til klubberne?

[imagebrowser id=1]

Dette spørgsmål kan passende stilles i forbindelse med Skanderborg Cricketklubs meget initiativrige og utraditionelle forsøg for nylig, da klubben inviterede den midtjyske ungdom til et stort anlagt stævne, hvor aktiviteterne stort set ikke havde meget med cricket at gøre.


Formand Hougaard laver is til børnene

Kyllingens fald

Skanderborgs formand Michael Hougaard udtaler i den forbindelse, at klubben havde sat overliggeren højere end vanligt og havde sat forventningerne om, at der ville komme ca. 100 børn til dette arrangement i Skanderborg. Formanden mener derfor, at man gjorde den fejl, at man udleverede en masse flyers til byens SFOer og fritidshjem, i stedet for at udlevere dem direkte til børnene. Der kom det halve, ca. 50,og selv om formanden og hans hjælpere var lidt skuffede, må man erfaringsmæssigt konstatere, at fremmødet faktisk var tilfredsstillende.

Skanderborgs formand mener at have fået nogle gode erfaringer, der burde kunne bruges i alle cricketklubber. Man skal nok fremover invitere børnene direkte, uden egentlig at gå til forældrene i første omgang. Det er børnene selv, der skal være ambassadører. Fidusen må være, at man – med fx den engagerede udenlandske træner, i dette tilfælde Skanderborgs spillende træner, tager ud på skoler, og uddeler ”flyers” og sørger for, at motivere en fast gruppe/klasse, således, at der kommer børn, der kender hinanden, og som får en anderledes oplevelse i sportens verden end de er vant til.

Der var kø ved isboden

Masser af æg

Hvad var det så af initiativer Skanderborg tog i brug? Det vigtigste var, at man turde bevæge sig væk fra det gamle koncept, og give børnene nogle oplevelser, der afviger fra de normale tilbud.

Programmet bestod af følgende aktiviteter:

Sækkeløb, æggeløb, æggekast mod en kylling, frokost med fri soft-ice, brandbil og ponyridning, og lidt cricket ved DCFs instruktør Lars Hedegaard.

Cricketspil var der også lidt af

Det viste sig meget hurtigt, at da de første ca. 1000 æg! blev taget frem, så gik det hurtigt op for instruktøren, at æg nok er det bedste pædagogiske værktøj i forbindelse med cricket. Den store morskab bestod simpelthen i, at alle fik lov til at smadre æg med bat og kast. Uanset hvor meget ”æggesnask”, der hang i håret, så blev det bare sjovere og sjovere (hvad forældrene sagde efterfølgende fortæller historien ikke noget om). Intentionen var ganske enkelt, bevidst at undlade for meget boldspil, og i stedet at fokusere på sammenhold og give klubben et godt og sjovt image.

Især var kyllingekostumen et stort hit, og fungerede som et godt sammenhold og et fælles mål i ”ægkastningen”. Børnene udviklede sig nærmest til monstre med æg som våben.

Kyllingens batting var det store mål for "ægbowlerne"

Skanderborg havde både brandbil og ponyer som alternativ til cricketarrangementet, og dette var et meget populært tiltag i underholdningen.Det efterfølgende børne-cricket ved Lars Hedegaard faldt også i børnenes smag.

Skanderborgs konklusion

Konklusionen var, at Skanderborgs første arrangement, hvor man valgte at give invitationerne direkte til forældrene, nok var den forkerte strategi, medens det andet arrangement derimod forløb yderst tilfredsstillende uden form for gråd, uvorne unger eller mangel på interesse. ALLE var med-og ALLE havde en forrygende dag.

Brandvæsenet kom for at slukke tørsten

Hvad skal der ofres til et sådant arrangement

Nu er der nok mange interesserede klubber der tænker, skal vi nu til at etablere brandstationer, hønsefarme, og hestefolde?

Til dette spørgsmål har Skanderborgs formand følgende svar: ”Budgettet er forholdsvis lavt-Hvis man gør det rigtigt-og følger det op i klubberne- Så er min klare holdning, at man vil kunne øge antallet af unge i alderen 7-12 år med et 4-cifret antal allerede inden næste sæson. Mange af vores tiltag har vi fået sponsorhjælp til, men det er vigtigt, at forbundet er med på ideerne og at det koster penge” siger Michael Hougaard.

Et meget spændende tiltag, som vi vil følge med stor interesse. Det der står tilbage- som altid – man skal sørge for, at der vil være en eller to ”ildsjæle” fra klubben, der vil være i stand til at følge så gode initiativer som Skanderborgs, op ude i klubberne.

 

Jørgen Jønsson