Tilkendegivelse – Skanderborg Cricket – 29. aug.

Dette uredigerede indlæg optages på DCFs hjemmeside, da det giver bestyrelsen mulighed for at kommentere det samlede sagsforløb umiddelbart efter udløb af ankefristen for den seneste kendelse.

På forbundets vegne

Thomas Kentorp