25. maj 2013

På given foranledning gøres hermed opmærksom på, at der IKKE i dansk cricket er særregler gældende for hverken Eliterækken eller 1. division for hvem, der må være på banen under drikkepauser.

Det har over en længere årrække været en accepteret tradition og dermed tilladt for træneren, én eller to spillere samt en eventuel anden leder at være til stede på banen under drikkepauser. Det gælder både for markholdet og gærdeholdet. Det skal bemærkes, at drikkepauserne maksimalt må være på fem minutter og at tiden for drikkepauserne lægges til spilletiden.

På given foranledning gøres opmærksom på, at der IKKE i dansk cricket er særregler gældende for hverken Eliterækken eller 1. division for hvornår en gærdespiller eller en markspiller kan få en 12. mand på banen.

Hvis en gærdespiller eller markspiller bliver skadet og anmoder om at få en 12. mand sat ind, så skal dommerne alene vurdere om der er tale om en oprigtig skade. Se nærmere detaljer i Love for Cricket