Kendelse vedr protestsag kamp 1980 d. 26/7

Afgørelse protest Esbjerg CC vs Ishøj CC_2