Information vedr.: ”Projekt Masterklub” fra bestyrelsen ved formand Thomas Kentorp

I samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF), har Dansk Cricket Forbund (DCF) udarbejdet et grundigt analysearbejde vedrørende  cricketsportens udvikling i Danmark.

Konklusionen på evalueringerne af det hidtidige arbejde og de indsatser, som DCF har gennemført, er i store træk, at cricketklubberne ikke har formået at rumme og fastholde nye medlemmer. DCF har derfor taget udfordringen fra DIF om at gøre noget radikalt ved klubudviklingen og ønsker derfor at igangsætte et nyt klubudviklingsprojekt. Der skal være særlig fokus på at udvikle klubberne med henblik på at øge medlemstallet i børne- og ungdomsrækkerne samt at fastholde de unge spillere.

Evalueringerne har ført til en erkendelse af, at klubbernes ledelser skal motiveres til at lede, organisere og strukturere klubarbejdet og aktiviteterne endnu bedre. Nogle cricketklubber fungerer med en meget smal ledelse, hvor alle opgaver hænger på enkelte ildsjæle eller ganske få personer. Endvidere er cricketsporten oppe mod en kultur, hvor nogle klubber om sommeren har tilknyttet engelske/australske trænere, men disse trænere  er der ikke om vinteren og er dermed ikke med til at skabe kontinuitet i klubben – hverken sportsligt eller socialt. Bag ønsket om Projekt Masterklubber ligger også ønsket om at bringe flere danske trænere i spil i dagligdagens børne- og ungdomstræning.

Kort sagt er der enighed om, at vi som forbund skal sætte ungdomsarbejdet øverst på dagsordenen sammen med en mere præcis og klubrelevant indsats.

Sammen med DIF og med støtte fra International Cricket Council (ICC) har DCF derfor gennemført en rekruttering af en projektleder, der skal stå i spidsen for dette vigtige arbejde, og sikre, at der kommer fokus, og at alle resurser kommer i spil.

På DIF’s og DCF’s vegne har jeg hermed fornøjelsen at præsentere Alex Olsen, der skal drive dette projekt. Alex har første arbejdsdag den 15. september 2014, men Alex har allerede nu løftet sløret for sine fokusområder. Alex  fortæller:

Jeg er meget glad for, at jeg har fået den opgave at løfte vores dejlige sport. Det ligger mig på sinde, at dette skal være klubbernes projekt, og at der ikke er tale om et færdigstrikket rigidt projekt, som vi presser ned over klubberne. Det er en kendsgerning, at klubberne har mange udfordringer, og at klubberne er  forskellige. Ligeledes er ambitionerne og resurserne  forskellige, og hvad der er vigtigt varierer også meget rundt i landet.

Derfor er det vigtigt for mig, at udgangspunktet er den enkelte klub, og hvad vi i fællesskab kan gøre for at få flere medlemmer og særligt flere unge medlemmer til at dyrke vores sport. Derfor vil min allerførste tid blive brugt til at besøge klubberne og have en åben dialog. Jeg vil i den nærmeste fremtid invitere mig selv på besøg for at skabe kontakt og relation direkte med klubben. Jeg vil derfor ikke bombardere klubberne med e-mail og lange og gyldne planer. Vi skal sammen gøre det, der virker, og som vores resurser kan håndtere.

Når det er sagt, er det naturligvis vigtigt, at jeg får det hele til at spille i forhold til vores aftale med DIF, men vigtigst er det, at skabe lyst til at gøre noget, at fastholde nuværende lederkræfter og at motivere nye kræfter. Og kan vi overtale gamle kræfter til at give et nap med, ja så vil det være meget velkomment.

Efterhånden som projektet udvikler sig, vil det hele naturligvis blive mere konkret.

Men vi skal have ændret en noget opgivende stemning til en tro på, at vi kan og ikke mindst; at vi har lyst til at vende udviklingen.

Alle ideer eller forslag modtages med kyshånd ligesom gode gamle ideer, der stadig dur, er mere end velkomne.

Udover arbejdet med klubberne, glæder jeg mig til arbejdet med Frederik Klokker, Lars Hedegaard og Ole Roland.  Ligeledes vil opbakning fra bestyrelsen være vigtigt for, at vi lykkes.

Glædeligt er det også, at DIF og ICC er positivt involveret.

Alex har en mangeårig erfaring fra foreningsarbejdet i Glostrup Cricket Club og sammen med en lang lederkarriere i en international virksomhed, mener bestyrelsen, at Alex har kompetencerne til at lykkes i udfordringen som projektleder i DCF. Bestyrelsen mener, at vi med ansættelsen af Alex i stillingen får en erfaren og entreprenant person med en engageret og struktureret tilgang til opgaverne samt stærke kommunikationsevner. Vi er overbevist om, at Alex vil styrke DCF’s organisation og være med til at løfte vores sport.

Vi glæder os til et vellykket projekt og en positiv involvering af klubberne.

 

På bestyrelsens vegne

Thomas Kentorp

Formand