Glostrup Cricket Club har i forlængelse af at vi vandt det danske mesterskab i 2008, satset kraftigt på at få genetableret ungdomsafdelingen i Glostrup.

Vores “Guldtræner” Ole Mortensen er blevet hyret til at køre et projekt sammen med “Klub Granskoven” & “Klub Dalvangen”. Siden november 2008 har Ole Mortensen været fast tilknyttet begge klubber henholdsvis en gang om ugen.

Samarbejdet med klubberne har forløbet godt, og rigtig mange drenge og piger deltager med stor interesse og glæde i projektet. Klubberne ligger beredvilligt faciliteter til, og Glostrup Cricket stiller danmarks største træner kapacitet til.

Der har på nuværende tidspunkt varet ca. 70 drenge og piger som har deltaget i projektet. Omkring 15-20 har været faste deltagere og har efterhånden lært de mest grundlæggende færdighedder.

For klubberne har det betydet en ekstra mulighed for at tilbyde fysisk aktivitet og at prøve en sport som normalt ikke er på programmet i klubberne.

I forbindelse med dette projekt har der op til juleferien i decemer 2008 været afholdt et stævne mellem 4 hold fra henholdsvis Dalvangen og Granskoven. 38 piger og drenge var med i stævnet. Det vindende hold kom fra Granskoven.

Det er planen at projektet skal fortsætte i Marts og April måned inden aktiviteterne går fra de indendørsfaciliteter og ned i Solvanngsparken.

Alex