Indbydelse til reception

I anledning af Preben Felts 25årige jubilæum som formand for Køge Kricket klub, vil det glæde os at se jer, som har samarbejdet med Preben.

Receptionen bliver afholdt lørdag den 25.august 2012 kl. 10.00- 15.00 i klublokalet på Køge stadion.

Klubben vil være vært for lidt at spise og drikke.

Vi håber på et stort fremmøde, så Preben Felt kan få en stor og fortjent hyldest for hans mangeårige arbejde for klubben.

På dagen spiller klubbens førstehold mod Svanholm.

På Køge kricket Klubs vegne

Jan Rasmussen

Ny formand