Farvel til Breddekonsulenter

Det er med beklagelse, at Dansk Cricket- Forbund i løbet af denne sommer har modtaget begge breddekonsulenters opsigelse. Jacob Larsen fratrådte sin stilling ved udgangen af juni måned, og Mickey Lund fratræder sin stilling ved udgangen af september måned.

Mickey Lund har gennem de sidste 4 år ydet en stor indsats for ungdomscricket i Danmark, hvor især hans breddelejre og afholdelse af miniputstævner vil blive savnet.

Vi ønsker Mickey held og lykke med hans videre arbejdskarriere.

Jacob Larsen nåede kun at være i jobbet i et års tid, men fik trods sin korte tid som breddeleder sat flere aftryk. Vi har aftalt, at han hjælper til i en overgangsfase, så vores kommende breddekonsulenter bliver sat ind i arbejdet.

Integrationskonsulenter og nye breddekonsulenter

Som vi tidligere har orienteret om, har vi søgt og fået økonomisk støtte til et integrationsprojekt.

Projektet indebærer bl.a., at der ansættes to fuldtids integrationskonsulenter.

Vi har i forbindelse med stillingsopslaget til integrationskonsulenterne fået et større antal ansøgere. Udover de to integrationsstillinger har vi ved samme lejlighed fået mulighed for at besætte de to vakante breddekonsulentstillinger.

Det nye hold består således af:

  • Simon Talbot

  • Mikkel Grøn

  • Kathrine Brock

  • Mobeen Arif

De fleste kender nok både Simon Talbot og Mikkel Grøn, og yderligere præsentation er nok overflødig. Kathrine Brock er mest kendt i det vestjyske, hvor hun slår sine folder som aktiv ungdomsleder i Esbjerg. Mobeen Arif er KBér, og har gennem en årrække været aktiv ungdomsleder sammen med Niels Bindslev og Thomas Kronby.

De store udfordringer

Det nye team er sammensat ud fra deres erfaringer og