For godt en uge siden kom et ICC chefudvalg fra Testnationerne frem med et forslag, at ICC bestyrelsen skulle overveje at ændre cricket World Cup til kun at omfatte 10 hold fra 2015. Det vil betyde en reduktion fra det nuværende 16 hold til 10, og i realiteten vil det betyde, at de associerede lande som Danmark bliver afskåret i at kunne deltage, da forslaget ikke omfatter en kvalifikationsturnering. I stedet vil de associerede lande nøjes med at kunne kvalificere sig til et 16 hold World Twenty20, der forventes at blive afholdt hvert fjerde år. Man har ikke sagt at associerede lande er afskåret fra at deltage i World Cup, men til gengæld har man ikke specificeret hvordan. Til gengæld ser det ud til at størrelsen af World Cup bliver bibeholdt og der spilles minimum 48 kampe i løbet af de 4 uger sådan en turnering varer. Sammenlignet med andre sportsgrene som baseball og rugby går deres internationale forbund den modsatte vej og ekspanderer deres World Cup turneringer med flere hold. Forslaget ventes behandlet på ICC bestyrelsesmødet den 11. oktober.

Forslaget blev kritiseret med det samme fra både Skotland og Irland. Skotland gjorde opmærksom på, at man ikke kan afholde et verdensturnering med 10 hold uden at afholde en kvalifikationsturnering forinden, hvor f.eks. de to 2 nederste fuld ICC medlemmer spiller med de 6 bedste associerede lande. Irland lagde vægt på at associerede lande har kvalificeret sig til de sidste 8 hold i de to foregående World Cups. Denne udvikling er sket på baggrund af, at ICC har investeret penge i et udviklingsprogram for de bedste associerede lande (High Performance Program) hvor Danmark har været på sidelinjen. Derfor virker det direkte ulogisk, at man i lyset af disse investeringer, direkte lukker for de bedste hold i andet lag i verdenen og dermed også de 95 medlemmer udenfor de 10 bedste.

Og hvorfor har ICC foreslået denne reduktion? Det er alene på grund af de penge som ICC får fra medieaftalerne. Det har været et tørn i øjet for mediaselskaberne, at gode lande som Pakistan og Indien er blevet slået alt for tidligt ude af tidligere World Cups og dermed reduceret antallet af seere i Asien. Man kan fra fortiden udlæse fra rapporterne fra ICC’s cricket direktør Dave Richardson at “beslutningen blev taget efter udtalelser fra forskellige sider og med diskussion med mediaselskaberne”. Det bekræfter mediaselskabernes indflydelse på beslutningerne. Og husk de gode associerede lande som Irland, Skotland og Holland har ikke mange seere! De store medlemmer i ICC er mest interesseret i at spille serier mod andre fuld medlemmer, da de giver mest i kassen fra TV kontrakter. De har den opfattelse at holdende fra lag 2 ikke er konkurrencedygtige nok og dermed ikke indtægtsskabende nok i en større turnering og dermed skal holdes ude..

Det nye forslag er også et kovending set i forhold til det strategiplan som ICC lavede for årene 2006-2010 hvor man lagde vægt på spillets bæredygtig vækst og derfor skulle der være en mulig vej til World Cup for alle medlemslande. Til det formål dannede man World Cricket League, som nu omfatter 8 divisioner og 38 nationer. Til det kan man nikke genkendende til Afghanistans udvikling hvor holdet fra de lavere divisioner i World Cricket League er nu at finde i 1. division og som har overhalet lande som Danmark inden om. Dog skal man tage det forbehold at Afghanistan blev holdt i hånden af ICC og de fik langt flere midler stillet til rådighed end som Danmark kunne få.

En anden del af strategiplanen var at fremme flere-dags kampe udenfor fuld medlemskab af ICC eller Test-nationer ved at lave Inter Continental Cuppen for de bedste lande i 2 lag, der spiller 4 dags kampe med en finale til sidst. I år spilles finalen i november, men der foreligger ingen synlige planer endnu for en fortsættelse af turneringen. Så det er med bange anelser i fremtiden for 50 overs og flere dags cricket.

Hvad så i Europa – vi har da stadig europamesterskabet eller hvad? Jo de sidste forlydende på den front er, at turneringen er under pres og man ønsker at erstatte den med en Twenty20 mesterskab på europæisk plan. Der er altså tale om rygter, men det vil ikke overraske hvis det bliver til virkelighed. Set fra Danmarks vinkel så er der efter 3. divisionsturneringen næste år i Hong Kong ingen udsigt til at spille 50 overs kampe på højt plan, hvis forslagene og rygterne bliver til virkelighed – kun Twenty20 og det er en turneringsform som er flere skridt baglæns end forlæns set med udviklings øjemed.

Det morsomme omkring dette forslag er at ICC på deres egen hjemmeside lavede en afstemning om hvor mange hold skulle deltage i World Cup 2015. I løbet af 24 timer havde over 63% stemt på at der skulle 16 hold med til World Cup. Så blev afstemningen fjernet uden varsel! ICC forslaget har indtil nu skabt harme og kritik, da der er tale om en kovending fra tidligere års politik og at denne kovending betegnes dikteret af pengemæssige hensyn og ikke cricketspillernes og tilskuernes.

Og hvad kan man gøre i denne situation? ICC skal i hvert fald gøres opmærksom på, at det de påtænker, ikke har opbakning fra masserne og derfor skal der et “oprør” til. DCF kan kun arbejde igennem de sædvanlige kanaler og opfordre i Europa til en mere samlet front.

Læserne i Danmark kan gøre deres røst gældende ved at stemme på en fælles protest som er organiseret af CricketEurope, hvor man håber at antallet af protester vil gøre indtryk på ICC inden bestyrelsesmødet den 11. oktober.

Underskriftsindsamling

Peter Power