DCF’s vision hedder:

Cricket for alle – for klubberne, for eliten og for alle andre, der vil spille cricket i Danmark.

For at opfylde dette satser vi på et løft af organisationen og de tre lige-vægtede sportslige kerneområder:

  • Klubudvikling
  • Elite
  • Open cricket

3+1fokus.CricketForAlle

Missionen bliver på den måde at arbejde med og opfylde målene inden for hvert af disse områder.

Læs mere i artiklen Offentliggørelse af dansk cricket vision skaber debat