DCF’s regler for Good Governance kan læses i Code of Conduct DCF feb 2012. Disse beskriver principperne for den gode individuelle og kollektive bestyrelsespraksis i DCF.

Ledelsesprincipperne skal efterleves af forretningsudvalg, bestyrelse, generalsekretær og medarbejdere, og vi forudsætter desuden, at vores forretnings- og samarbejdspartnere respekterer dem.