1. oktober 2007

DCF bestyrelsen holdt møde den 26. september 2007 – fra mødet skal nævnes følgende: