70-årige Erik Hansen (tv), så længe man kan bøje i knæene, kan man klare en slip

70-årige Erik Hansen (tv), så længe man kan bøje i knæene, kan man klare en slip

Er imponerende stadigvæk aktiv på instruktør-fronten

 

Vi husker ham stadigvæk som den klassiske gærdespiller og instruktør, som altid havde sine meningers mod omkring hvad vi kunne gøre bedre i dansk cricket. Navnet er Erik Hansen, som i dag skriver 70- not out på sit CV.  Det gør han med god samvittighed. Når man skruer tiden tilbage, hvor Erik som 8-årig for første gang mødte op på cricketbanen, og som nu, over 60 år senere, stadigvæk hjælper til med at holde cricketsporten ved lige, i den historiske cricket-by Nykøbing Mors.

I disse tider, hvor der har været rygter fremme om, at Nykøbing Mors havde spillet sin sidste cricketkamp, er Erik Hansen, trods sin relative høje alder, med til at dementere dette rygte. Erik har nemlig sammen med klubbens ledere været rundt på Mors- foreningsdage og efterårs-træf- hvor evigunge Erik smed bolde i hovedet på alle de unge, der gad høre og ville prøve at spille, i hans sædvanlige entusiastiske instruktørrolle.

Når man som Erik, ved siden af sit eget engagement som 1.holdsspiller i en menneskealder, samtidig altid stod parat i sin velkendte instruktørrolle, hvilket han måske følte sig allerbedst tilpas med, får at vide, at klubben kæmper for overlevelse, så gør det ondt i et gammelt crickethjerte, og det har fået Erik på banen igen, som 70-årig.

Erik blev i 2007 æresmedlem af NCC, og han har bestridt utallige poster i de omkring 60 år han har sat sine ben i klubben.  Formand i over 12 år, ungdomsleder lige siden han var en ung mand.  Også i DCF-regi har Erik sat sine synlige spor. Han var således i flere år medlem af DCFs bestyrelse, ligesom han en overgang var formand for forbundets instruktørudvalg, hvor han fungerede som en meget kompetent ungdomstræner samt instruktør for kommende trænere i DCF.

Her er Erik i sin ønskerolle som instruktør for bla. Henning Jensen

Her er Erik i sin ønskerolle som instruktør for bla. Henning Jensen

Undertegnede havde den fornøjelse at være anfører, samtidig som Erik var kaptajn for NCC i de glade 70ere, og det fik vi mange gode og lærerige stunder ud af, som modstandere og cricketvenner.

En ting er sikkert, så længe Erik kan stå i slippen, eller kan komme ud og agitere for spillet på Mors, bliver der ikke tale om at NCC lukker og slukker.

Jørgen Jønsson