power-play

 

 

 

 

 

 

 

I et forsøg på at give kaster lidt bedre forhold i 50-overs cricket, har ICC besluttet at fjerne kravet om to markspillere indenfor 13 meter cirklen i de første ti overs, fjerne batting powerplay og tillade fem markspillere uden for 27 meter cirklen i de sidste ti overs af en halvleg. Den sidste nævneværdige ændring er, at der tildeles free-hit for alle fejl-bolde og ikke kun når kasteren overtræder.

Reglerne vil træde i kraft fra 5.juli 2015 for ODI. I Danmark vil ændringerne blive forelagt til repræsentantskabsmødet 2016 og formentlig gælde fra sæsonen 2016.

Injam Khokhar Turneringsleder