Frederik Klokker er ansat som Udviklingskonsulent i DCF pr 1. februar.

Frederik Klokker kender hollandsk cricket

I samarbejde med Lars Hedegaard vil han fremover have ansvaret for klubudvikling og -støtte samt varetage konsulentaftalen med DIF. Frederik vil fortrinsvis arbejde i Øst – en opgave han overtager fra Mikkel Grøn.

Frederik behøver vist ikke nærmere præsentation, idet alle i cricketdanmark i forvejen kender ham.

Frederik vil i nærmeste fremtid kontakte alle klubberne i Københavnsområdet for en snak omkring hvordan han/DCF kan støtte klubberne i deres udvikling af specielt ungdomsarbejdet.

Vi håber, at klubberne vil tage godt i mod ham!

Udover arbejdet med klubberne skal Frederik også arbejde med træning og udvikling i Elite-Ungdom og Elite-Senior

Han kan kontaktes på tlf 40110479 eller via mail på kd.te1503380153kcirc1503380153@rekk1503380153olk1503380153