Næstformand Ole Mortensen har meddelt, at han ønsker at trække sig som næstformand i DCF uden for tur. Ole har rigtigt travlt som klubtræner i dansk cricket og er også involveret i DCF’s kursusafvikling og uddannelsesforløb. Derfor har det politiske arbejde som næstformand ofte måtte komme i anden række. Nu er Ole så kommet til den konklusion, at det er bedst, at han fremover koncentrerer sig om de direkte cricketrelaterede opgaver.

Bestyrelsen har aftalt med Ole Mortensen, at han træder ud af bestyrelsen i forbindelse med DCF’s Repræsentantskabsmøde den 1. marts 2009 på Svanholm Park. Bestyrelsen er p.t. ved at finde en afløser som næstformand. I første omgang vil den nye næstformand blive valgt for en etårsperiode indtil Repræsentantskabsmødet i 2010.

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke Ole Mortensen for en altid engageret indsats i bestyrelsesarbejdet, og vi er sikre på, at Ole vil få lyst til det politiske arbejde i DCF igen om nogle år.

På bestyrelsens vegne
Thomas Kentorp
Formand