Programmet skal styrke klubber med aktivt ungdomsarbejde. Klubberne deltager når de kan fremvise god organisering og har mulighed for at finde egne ressourcer til at hjælpe dansk cricket og andre cricketklubber.

Metoderne til at styrke ungdomscricket og dermed klubbernes organisering er fordelt på 3 indsatsområder:

  1. Klubudvikling med fokus på ledere     (se film Kick-off og film Masterklub Forum)
  2. Kvalitet i rekruttering og fastholdelse af børn    (se film Inspiration Træner Cricket)
  3. Markedsføring og synliggørelse     (se film Cricket Hvaffor Noget)

Deltagerne på første bølge (består af 6 klubber) udvikler løsninger til de 3 indsatsområder. Løsningerne skal kunne prøves af flere steder i Danmark. Så vi kan måle effekten af de nye tiltag inden andre klubber bliver anbefalet at prøve dem.

AKTIVE KLUBBER 2017: AB Cricket, Herning CC, Køge KK, Svanholm CC, Esbjerg Cricketklubben “Vestjyden”, Skanderborg Cricketklub af 1896 , samt partnerklubber Husum CC, Horsens CC og Bov IF

Du kan løbende følge opdateringer i konsulenternes hjørne forrest på cricket.dk (venstre hjørne)

Nyhedsbrev om lokale udviklingstiltag  findes i overblik nedenfor

Juni 2017 April 2017
forældre aktive i cricket - flere klubber bruger forældre til små opgaver Nyhedsbrev om klubudvikling i 2017 hvor klubber giver ungdomstræningen leg og læring
Temaer: Forældre i cricket – nye opgaver. Holdledere til debat. Lejrhjælpere Temaer: Leg og Læring via lejrplaner og trænerplaner. Flere trænerteams i gang

 

 December 2016 version Oktober 2016 version
nyhedsbrevmasterklubdecember2016_forside_875x607  forside-mknyhedsbrev
Temaer: Samarbejde mellem klubber (Forum 2016). God kommunikation som virker og prøv nye veje Temaer: Læring i træning.
Aldersrelateret træning og klublejre

 

Juli 2016 version April 2016 version
Cricket6.2  Apr2016ForsideMasterklub
Temaer: Forældre i klubben. Klubliv som familieliv Temaer: Frivillige som kan de rigtige ting. Børn vil have nærværende voksne

 

December 2015 version  November 2015 version
MasterklubNyt.DECforside ForsideFOTO.linkCricket.dkArkivbrug
Temaer: Klubledelse og Masterklub Forum (den åbne udviklingsdag) Temaer: Leg og læring,
Sportens styrker

 

August 2015 version Maj 2015 version
 ForsideFoto.AugNyhederMasterklub  Forside.Majnyheder.Masterklub
Temaer: Bestyrelsesarbejde og
aktive forældre
Temaer: Kommune samarbejde, Frivillige i klubber