Gruppearbejde i første ERFA-møde Vest, hvor klubledere deler erfaringer (altså ERFA)

Gruppearbejde i første ERFA-møde Vest, hvor klubledere deler erfaringer (altså ERFA)

Flere klubber havde vist interesse for at ledere fra vest-klubber blev samlet i Fredericia CCs klubhus. De fremmødte 8.april delte erfaringer om brugen af frivillige. Dermed fortalte klubber om deres klubudvikling, og Masterklub samarbejdet er således startet i vest inden øst-klubber holder møde senere i april.

Introduktionerne af deltagerne gik bordet rundt, og alle fortalte bl.a. hvad den vigtigste opgave er lige nu i klubben, når man er ungdomsleder, ungdomsformand eller formand. Dernæst åbnede vi for deling af erfaringer på dagens tema, og vores ERFA-møde forløb således:

Hvad gør vi hver især for vores klubbers frivillige?

1. Frivilligtesten fra DIF blev diskuteret og resulterede i at flere klubber godt ved, hvad de kan gøre selv. (Prøv testen på www.frivillighedstjek.dk)

2. Aftenens hoveddiskussion drejede sig om brugen af nye frivillige i ungdomsarbejdet. I grupper på tværs af klubberne gik vi i dybden på udvalgte problemer, som vi søgte at forstå fra flere sider. Vi arbejdede rundt omkring 3 centrale problemstillinger; 1) Klubbernes krav til frivillige er ofte for høje, 2) Svært at finde frivillige til unges fritid, eller 3) Gamle vaner skræmmer nye væk.
(Se flere udfordringer på fotoet)

Alle deltagerne delte erfaringer med hinanden. For at holde overblik fik hver gruppe sin farve.

Alle deltagerne delte erfaringer med hinanden. For at holde overblik fik hver gruppe sin farve.

Disse udfordringer gav os mulighed for at dele erfaringer fra hver vores klubkultur. Det viste sig at aftenens klubledere ikke lige mente at det var en udfordring af finde nye frivillige, uddanne dem, eller at frivillige bør have særligt forstand på børn og unge for alle kan nok hjælpe med noget.

3. Til sidst nåede vi rundt om premieren i Vest (Skanderborg) på 1-2 Træner, et kursus for assistent-trænere og forældre. Kurset havde ikke deltagere med fra alle klubber, men havde 2 nye forældre. Deres historier blev diskuteret af os og nogle ledere blev enige om, at de ikke ville presses til at sende folk på kursus. Særligt hvis de ikke have bestemte opgaver til de nyuddannede hjemme i klubberne bagefter.
– Thomas Ren Kronby (DCF) oplyste om, at han ville finde det interessant at videreudvikle 1-2 Træner med klublederne. Så kan vi muligvis bruge materialet til lokale kurser med nye frivillige.

Opsamling på første ERFA-møde for klubledere i Vest:
1. Lærte vi noget om hinanden?             
Måske har vi svarene på frivillige i cricket, og andre kan bare spørge

2. Hvilke klubber fortalte om livet i klubben lige nu?     
Skanderborg, Fredericia, Herning, Esbjerg og Kolding

3. Fik vi noget med hjem?          
Sponsor-kurser bliver udbudt , men hovedparten har fundet andre måder at lave penge på (Lillebror-lodder og andre større by arrangementer hvor klubbernes frivillige løser opgaver mens de tjener ind til klubkassen)

4. Skal vi mødes igen snart?      
Der var to bud på næste ledermøde i Vest (slut juni eller start august)

 

Masterklub-projektet – 3 måneder frem (april-juni):
“Træning-på-tværs” (klubber besøger hinanden og deler trænere, plus børn får turoplevelsen)

“Ledermøde 2” (klubbestyrelse samarbejder med Masterklub og klargør opgavedeling)

“Kursus i Årshjul” (Klubber går sammen om kursustilbuddet, så vi kan holde lokale kurser)

“Udvalgte klubber deler ud af deres historier” (PR for klubudvikling i aktive klubber) 

Skrevet af Thomas Ren Kronby, 10.april