DCF’s bestyrelse har – på baggrund af forbundets klubbesøg i hele landet og med sparring og økonomisk støtte fra DIF – udarbejdet en fireårig udviklingsplan, der har til hensigt at fremtidssikre cricketsporten i Danmark. Den centrale brik i udviklingsplanen er et målrettet ungdomsarbejde, der skal sikre, at klubberne tiltrækker og fastholder de unge. Udviklingsplanen hedder Projekt Masterklub, og de seks masterklubber, der indledningsvis skal gå i front for at skabe den ønskede ungdomsudvikling i Cricketdanmark, er netop blevet udvalgt.  

FotoUdvælgelseVideo.facebook
SE VIDEO (klik på foto) – Hør, hvorfor klubber vil bidrage til stærkere klubber via Masterklub!

En vej ud af medlemskrisen
“Det er ikke nogen hemmelighed, at medlemsudviklingen i Cricketdanmark de sidste 25 år er gået i den forkerte retning. Siden vores storhedstid i starten af 90’ere, hvor vi var 3.642 medlemmer og frem til i dag, har vi haft en medlemstilbagegang på 41 pct., og er i dag blot er 2.133 medlemmer på landsplan,” siger formanden for DCF, Umair Butt.

“I DCF’s bestyrelse ser vi det som en nødvendighed – sammen med klubberne – at gå yderst målrettet til værks for at fremtidssikre cricketsporten i Danmark, så kommende generationer fortsat kan dyrke den sport, vi alle holder så meget af,” siger Umair Butt.

Graf.CricketMedlemmer1954-2015 

I grafen ses DCF’s medlemsudvikling fra 1954 og frem til i dag.

Et målrettet ungdomsarbejde
I erkendelse af at DCF har mange ældre aktive spillere, som – forudsat det nuværende medlemsmønster fortsætter – sandsynligvis vil stoppe som aktive i løbet af de næste fem-ti år, er den helt centrale brik i DCF’s fireårige udviklingsplan – et målrettet ungdomsarbejde.  

Projekt Masterklub
Udviklingsplanen fokuserer derfor i første bølge på at udvikle de cricketklubber, der i dag udviser vilje og kræfter til at kunne styrke deres ungdomsarbejde med afsæt i klubbens egne ideer og ressourcer. Disse klubber betegnes i planen som masterklubber. For masterklubberne handler det i første omgang om, at de på den ene side bliver bedre til at rekruttere nye unge og på den anden side bliver bedre til at fastholde eksisterende ungdomsmedlemmer bl.a. gennem målrettet uddannelse af trænere og ledere, en øget lokal markedsførings- og PR-indsats samt involvering af de unges forældre som frivillige i klubberne.

 Anden bølge
“I takt med at de cricketklubber, der i dag udviser vilje og kræfter til at videreudvikle deres ungdomsarbejde med udgangspunkt, skaber deres egne erfaringer med, hvad der virker i ungdomsarbejdet, er det næste skridt i planen, at de udveksler deres gode erfaringer med naboklubberne, som så kan nå at have samlet kræfter til at benytte masterklubbernes effektive metoder i ungdomsarbejdet i deres egen lokale klub,” siger Umair Butt.

“På den måde er det tanken, at klubberne løfter i flok og derigennem skaber et landsdækkende og langtidsholdbart fundament for cricket i Danmark. Fundamentet består dels i, at de unge bliver tiltrukket af cricketsporten og melder sig ind i de lokale klubber, fordi klubberne har attraktive tilbud til dem på hylderne f.eks. i form godt organiserede turneringer samt dygtige trænere og frivillige omkring holdet. Og dels består fundamentet i, at klubberne bliver ved med kvalitetssikre og udvikle deres tilbud til medlemmerne, så de bliver i klubben gennem mange år. Det er det fundament, der efter bestyrelsens overbevisning, vil kunne fremtidssikre cricketsporten i Danmark,” siger Umair Butt.

De seks første masterklubber nu udvalgt
DCF har gennem klubbesøg i hele landet fået belyst klubbernes vilje og kræfter til at videreudvikle deres ungdomsarbejde. På den baggrund har DCF’s bestyrelse udvalgt de seks klubber, der skal gå i front for at skabe den ønskede ungdomsudvikling i Cricketdanmark. De seks klubber ligger i byerne: Brøndby, Fredericia, Gladsaxe, Herning, Køge og Skanderborg.

 “Efter lang tids arbejde for at lægge kursen for DCF glæder vi os nu i bestyrelsen til at søsætte udviklingsplanen. Vi er derfor meget glade for, at vi nu har fundet de seks klubber, som vi tror på, vil være i stand til at løfte opgaven og rollen som masterklubber, hvilket er første fase i DCF’s plan for at fremtidssikre cricketsporten i Danmark,” slutter Umair Butt.

Red. T Ren Kronby, maj 2015