Tredie dagen af forbundets startinstruktørkursus Level I under Ole Mortensens ledelse fandt sted i Idrættens Hus lørdag d. 21. oktober. Et udsnit af deltagerne ses her.


Der var et pænt udsnit af forbundets klubber repræsenteret. Her er det en venstrehåndsgærdespiller fra Hening, der demonsterer en øvelse med drives.
Den højst rangerende af spillerne fra den hjemlige liga var Troels Thøgersen, Herning, der har haft en fin sæson. Her demonstrerer han sin nydelige teknik

En af de to deltagere fra Hvidovre har haft tid til at forberede sin demonstration, mens de øvrige har arbejdet med andre øvelser. Han går her i gang med at forklare deltagerne om, hvordan man udfører et late cut.
Hus, hvis du kommer op til eksamen i morgen i det stød, at du tydeligt skal demonstrere, at det bageste højre ben skal flyttes ud i bolden retning, siger Ole Mortensen

de kommende uger fortsætter forbundets vinteruddannelsesserie med level II. Bestået eksamen fra Level I er en forudsætning for at komme på det kursus. Ole Mortensen arbejder her på at bringe morgendagens eksaminander på det fornødne niveau