Sekretariatsleder Ole Roland holder ferie i perioden 14.-25. februar. Kun yderst vigtige mails vil blive forsøgt besvaret.

Evt henvendelse kan i perioden ske til konsulenterne Lars Hedegaard eller Frederik Klokker – eller relevant medlem af bestyrelsen.