Masterklub: Trænerhjælpere sætter fart på breddesamling

I ungdomscricket kan en ildsjæl i hver klub typisk skabe et godt miljø. I både VestJyden (Esbjerg) og Husum CC står hovedtræneren får meget i hverdagen. Men lørdag d. 5. august tog andre over for en dag. Samlingen denne dag sørgede for at børnene under 13 år spillede turneringskamp, dog gav træning-på-tværs af klubberne børnene mange fede oplevelser.
(mere…)

Ishøj CC – klubben oplever positive forandringer

Før titelkampen i søndags oplevede Ishøj nye tiltag i 2017. Men at vinde et Danmarksmesterskab toppede mere end 40 års klubarbejde og det har betydning for klubbens selvforståelse mener klubbens spillere. Klubben har haft meget succes med ungdom, og har haft medlemsvækst de sidste par år. Så dette mesterskab har samlet både unge og gamle spillere til at støtte op om fremgangen.
(mere…)

Masterklub: Klubsamarbejde giver endnu en ungdomssamling

Efter lejre i Brøndby, Esbjerg og Køge/Glostrup fra april til juni, så tager Husum CC fat om værtskabet i august. Partnerskabet står denne gang mellem Husum og Esbjerg. De vil spille mere cricket end turneringen fastlægger.
(mere…)

KLUBNYT: Forældre rundt om i landets klubber gør mere aktivitet mulig

Vigtige årgange af børn fra Lilleput-rækkerne (Under 13 år), og Drenge-rækkerne (Under 15 år) har 3 forskellige steder i landet oplevet aktive klubhuse i april-juni. Masser af samvær på tværs af klubberne, og gode fælles spisninger, hvor forældre og andre klubhjælpere har gjort en forskel for børnene.
(mere…)

Breddelejr: Syd- og Midtjylland ungdom hjælpes 3 steder i ØST

Køge Kricket Klub inviterede klubber fra Midt- og Sydjylland til at starte deres lejr med gode kampe og lækker mad og drikke. Oplevelsen gav trænere og holdledere fra flere klubber mulighed for at udfordre ungdomsspillere primært i alderen 13-14 år med mange kampe. Under kampene gav det tekniske niveau nogle interessante observationer for andre ungdomstrænere at afprøve.
(mere…)

Herning vil ungdom

Vi vil ungdom! Så klart udtrykker næstformand Michael Kastberg sig. Herning CC vil ungdom, ikke fordi de er frelste, men fordi det er godt for klubben. Det giver liv, energi og lyst til at komme i klubben. Netop det er Hernings mål som klub, at være et sted som er rart at være, en social klub. Det udelukker ingen, heller ikke elite.
(mere…)

KLUBNYT: Mere ungdom får god cricket og oplever forandringer, også i 2017

Klik på fotoet – og læs nyhedsbrevet

Ungdomscricket oplever i starten af dette år, at flere klubber fortsætter samarbejder for flere kampe til sportens børn og unge. År 2016 viste også positive takter med flere trænere hos klubber i Masterklub-netværket, og ungdomsledere gennemførte flere kampe i udendørs end året før.
(mere…)

Køge Danske Bank Cup: Flot vintercricket spillet af drenge og piger – med god trænerhjælp

Da Køge KK i den forløbne weekend afholdt stævne for 40. år i træk med Danske Bank, så foregik det med gode kampe og målrettede børn og trænere. Dagen blev en helt speciel oplevelse med kage og mange point, som varmede dejligt i den kolde frostklare vintertid.
(mere…)

Klubber, landshold og børn skaber god kommunikation for cricket fremtid – vigtig udvikling på Masterklub Forum 2016

Igen i år oplevede vi cricketfolket dele ideer og hjælpe hinanden på Masterklub FORUM. Både landsholdsspillere, børn og klubledere fra alle dele af landet var aktivt i dialog, da de var samlet i Odense Idrætshal lørdag den 26.november.

image-workshop

Gitte Vejen, DCF (nr 2 th), lyttede og samlede op på input til fremtidens formidling af cricket

Odense idrætshal var optaget med cricketfolk hele dagen. Først morgenmad med 6 aktive klubber i Masterklub-programmet og lukket workshop. Senere frokost http://cialisgeneric-toped.com/ og besøg eller fremvisning i klubboder fra bl.a. KB, Kerteminde og DCF, hvor blandt meget andet årets lokale pressedækning blev vist frem. Sidst et oplæg om nutidens krav til klubbernes kommunikation med udgangspunkt i lokalsamfundet. Det vi står over for er fælles for alle idrætter og vi kunne fx lade os inspirere af andre til at organisere cricket anderledes…
kb-ab-oevelsen-ivan

Der var en god aldersspredning blandt dem, som afprøvede nye tiltag for DCF hele lørdagen i Odense. Vi havde både børn under 13 år og old-boys fra FORTY CLUB med

DCF’s nye chef Jan Munkholm (ansat i august) rundede dagen af med at fremhæve, hvordan den personlige kontakt er vigtig, når cricket skal spredes til flere mennesker. Han var særligt coupon for cialis glad for, at de yngste spillere på cialis expiration dagen hjalp trænere med at udvikle øvelser på video, og for at opleve klubledere hjælpe hinanden kommunikere til forskellige mennesketyper. Sidstnævnte havde Munkholm selv prøvet en måned før med cricket-chefer fra 15-20 europæiske lande i London hos ICC (Det Internationale Cricket-Forbund), som bekræfter at Danmark er med fremme i udviklingen.
Personlig kommunikation workshop på Masterklub Forum

Personlig kommunikation workshop: Henning Hansen, lederkonsulent, skaber god energi mellem de mange fremmødte klubber

Cricket oplever forandringer i 2017 – vil du være med? Næste gang DCF åbner for udviklingsdialoger bliver til januar 2017. Her kan de mest ivrige cricket-fans deltage i dialoger om centrale områder for cricket i Danmark – såsom fremtidens faciliteter, uddannelsesstruktur for trænere, rekruttering eller unge-råd. Vi har samlet mange stærke kræfter til disse dage, hvor cricket vil opleve forandringerne blive sat i værk for alvor. Se det foreløbige program for Strategi- og Visionsseminar 2017 og tilmeld dig hér.   29-11-2016, trk

KLUBNYT: Sjov læring udvikler ungdom

forside-mknyhedsbrev

(Du kan dele Nyhedsbrev-filen via Facebook, eller download filen når den åbner i nyt faneblad)

Efter sommeren 2016 har klubber i Masterklub-programmet konkret gjort sig overvejelser om, hvordan børn lærer bedst i klubtræningen. I nyhedsbrevet vil du kunne læse, hvordan aktive klubber arbejder målrettet på, at de øvede børn hjælper uøvede børn i gang (Makkelæring eller Body-ordninger).
(mere…)

©2017 Dansk Cricket-Forbund