Læs nyhedsbrevet med hovedvægt på 2015 Masterklub Forum – en udviklingsdag for klubledere fra alle dele af landet:

MasterklubNyt læs vores nyhedsbrev

KLIK PÅ FOTO – åbner nyhedsbrev

Du kan læse om, at klubberne udvalgt til at få børnene ind i klublivet gerne vil dele erfaringer med klubber med færre ressourcer. Klublivet i cricket kan fremhæve sunde klubber som Køge, AB, Svanholm, Fredericia, Herning og Skanderborg. De mødte talstrækt op lørdag 28.november i Odense for at dele erfaringer, og lytte på udfordringer hos klubber udenfor Masterklub-programmet.

Andre indlæg fremhæver, hvordan unge kan fastholdes i sport både omtalt under Masterklub Forum, og i presseomtale fremhævet. Klubledelse kan have mange udfordringer, men ingen større end små indtægter. Dette var årsagen til at mere end 8 klubber udviklede fælles planer til at opstarte ny dialog med erhvervslivet (omtalt på side 3)

Det sidste 2015 nyhedsbrev påminder også om at takke de frivillige i klubben og gøre det nemmere at være ansvarlig for klubbernes regnskab. Ved årsafslutning hvert år kan værktøjer til at gøre det svære arbejde nemmere være en eftertragtet varer – Find INSPIRATION på side 3 bl.a.

16-12-2015, Thomas Ren Kronby
Masterklub – hvor klubudvikling åbner for at dele ideer