Igen i år oplevede vi cricketfolket dele ideer og hjælpe hinanden på Masterklub FORUM. Både landsholdsspillere, børn og klubledere fra alle dele af landet var aktivt i dialog, da de var samlet i Odense Idrætshal lørdag den 26.november.

image-workshop

Gitte Vejen, DCF (nr 2 th), lyttede og samlede op på input til fremtidens formidling af cricket

Odense idrætshal var optaget med cricketfolk hele dagen. Først morgenmad med 6 aktive klubber i Masterklub-programmet og lukket workshop. Senere frokost http://cialisgeneric-toped.com/ og besøg eller fremvisning i klubboder fra bl.a. KB, Kerteminde og DCF, hvor blandt meget andet årets lokale pressedækning blev vist frem. Sidst et oplæg om nutidens krav til klubbernes kommunikation med udgangspunkt i lokalsamfundet. Det vi står over for er fælles for alle idrætter og vi kunne fx lade os inspirere af andre til at organisere cricket anderledes…
kb-ab-oevelsen-ivan

Der var en god aldersspredning blandt dem, som afprøvede nye tiltag for DCF hele lørdagen i Odense. Vi havde både børn under 13 år og old-boys fra FORTY CLUB med

DCF’s nye chef Jan Munkholm (ansat i august) rundede dagen af med at fremhæve, hvordan den personlige kontakt er vigtig, når cricket skal spredes til flere mennesker. Han var særligt coupon for cialis glad for, at de yngste spillere på cialis expiration dagen hjalp trænere med at udvikle øvelser på video, og for at opleve klubledere hjælpe hinanden kommunikere til forskellige mennesketyper. Sidstnævnte havde Munkholm selv prøvet en måned før med cricket-chefer fra 15-20 europæiske lande i London hos ICC (Det Internationale Cricket-Forbund), som bekræfter at Danmark er med fremme i udviklingen.
Personlig kommunikation workshop på Masterklub Forum

Personlig kommunikation workshop: Henning Hansen, lederkonsulent, skaber god energi mellem de mange fremmødte klubber

Cricket oplever forandringer i 2017 – vil du være med? Næste gang DCF åbner for udviklingsdialoger bliver til januar 2017. Her kan de mest ivrige cricket-fans deltage i dialoger om centrale områder for cricket i Danmark – såsom fremtidens faciliteter, uddannelsesstruktur for trænere, rekruttering eller unge-råd. Vi har samlet mange stærke kræfter til disse dage, hvor cricket vil opleve forandringerne blive sat i værk for alvor. Se det foreløbige program for Strategi- og Visionsseminar 2017 og tilmeld dig hér.   29-11-2016, trk