Der er lagt op til et spændende repræsentantskabsmøde på Kryb-i-Ly kroen mellem Fredericia og Kolding på søndag.

Der bliver kampvalg til både posten som økonomiansvarlig som næstformandsposten. Til sidstnævnte post har to kandidater meldt sig, nemlig Ole Mortensen og Thomas Kentorp.

Der er tale om to virkeligt stærke kandidater, som klubberne kan vælge imellem. Begge har meddelt mig, at de gerne lader sig vælge til den ledige post som menigt medlem af bestyrelsen, hvis de ikke bliver valgt som næstformand.

Dette er lidt af en ønskesituation for dansk cricket. Både Ole og Thomas har en masse at tilbyde, og cricketsporten kan kun gå styrket ud af dette. Begge kandidater skal have en fair chance for at promovere sig selv. Derfor har vi bedt d’herrer om at lave en lille præsentation og programerklæring for, hvordan de hver især vil tackle opgaven som næstformand. Bestyrelsen har på sit møde d. 3. juni besluttet at indstille Thomas, men det er jo selvfølgelig klubberne, der har det afgørende ord. Flere har spurgt mig, hvad jeg siger til alt dette. Min holdning er, at jeg er glad på dansk crickets vegne, at to så gode kandidater har meldt sig. Jeg ønsker ikke at offentliggøre, hvem jeg helst ser valgt som næstformand, men er parat til loyalt at samarbejde med både Thomas og Ole.

Ønsker en klub at stemme per fuldmagt, skal følgende formalia være overholdt:
* hver klub har to stemmer
* for at kunne afgive stemme skal der være mindst een repræsentant for klubben til stede på rep.-mødet
* denne skal for at kunne afgive klubbens 2. stemme være udstyret med en fuldmagt, hvor klubbens formand
(bestyrelse) med sin underskrift giver personen lov til at stemme på en navngiven person til hvert valg.

Det er mit håb, at vi får et godt repræsentantskabsmøde på søndag.

Vel mødt!

Claus B.S. Hansen
Formand