Farvel til 2006

For dansk cricket har 2006 været en blanding af et frygteligt år og et år med et bragende flot aktivitetsniveau.
Vi startede året med høj cigarføring