Åbning af Køge Kricket klubs projekt i socialt belastede boligområder i Køge

IMGP1970

9 årige Omar var kæk i svaret da jeg spurgte om han spillede cricket. “Jeg spiller ikke cricket.. Jeg laver damer” kom det prompte fra den unge gut. Køgeegnen er rig på den slags mindeværdige citater. Det var nu ikke helt rigtigt at han ikke spillede cricket, for få minutter efter løb Omar sammen med de mange andre små drenge, som var kommet til åbning af Køge Kricket klubs åbning af deres nye mini-cricket bane i Søparken, rundt og plagede om at blive den næste, der fik lov til at slå til bolden.

Ok. Omar spiller også lidt cricket

Ok. Omar spiller også lidt cricket

Køges unge spillere var mødt op og hjalp de nye cricketspillere med hvordan spillet skulle spilles.

Ali viser de små hvordan de skal holde på battet

Ali viser de små hvordan de skal holde på battet

Da børnene havde løbet og spillet lidt tog Køges formand Jan Rasmussen ordet og bød velkommen til den nye cricketbane. Han takkede Køge Kommune og Boligområderne for den støtte de havde ydet til projektet. Sammen med Køges Borgmester bandt han et rødt bånd mellem de to gærder på banen, som et symbol på hvordan foreningslivet og boligområderne kan bindes sammen og samarbejde om at løse nogle sociale problemer.

Køges borgmester binder et rødt bånd mellem de to gærde for at symbolisere at de binder foreningslivet og boligområderne sammen i Køge

Køges borgmester binder et rødt bånd mellem de to gærde for at symbolisere at de binder foreningslivet og boligområderne sammen i Køge

Efterfølgende holdt Køges Borgmester tale hvor hun lagde vægt på Køge Krickets klub store sociale engagement. Hun sagde blandt andet. “Jeg har ingen respekt for de unge som bliver bandemedlemmer, men stor respekt for de unge som bruger deres fritid fornuftigt og tager del i foreningslivet.”

Køges borgmester holder tale for de fremmødte

Køges borgmester holder tale for de fremmødte

Dansk Cricket-Forbund lykønskede Køge med det flotte projekt og med klubbens udtagelse som Fyrtårnsklub i Dansk Cricket. Køge er valgt som en af fire danske “Fyrtårnsklubber”, som skal arbejde med særlige udfordringer i Dansk cricket og være med til at inspirere de øvrige cricket klubber. I Køges tilfælde et det netop arbejdet med at flytte cricketaktiviteterne ud til de socialt belastede boligområder, som er baggrund for udnævnelsen som fyrtårnsklub.

Efter talerne gik Køges unge spillere på banen og viste hvordan cricket bliver spillet med rigtig udstyr. Det skabte meget liv på den lille bane da alle de nye unge spillere også ville til og prøve.

Klassisk Køge Hug

Klassisk Køge Hug

Til slut bød Køge på Sodavand og Sandwich til de fremmødte. Det gav en kort pause i cricketspillet, men der gik ikke lang tid så var banen fuld af legende børn igen.

Kort tid efter banen var blevet indviet var den allerede i brug

Kort tid efter banen var blevet indviet var den allerede i brug