Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Cricket-Forbund

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i DCF

Søndag den 4. marts 2012 kl. 11.00 i KIF-Centret, Koldinghallerne,

Ambolten 2 ,6000 Kolding.

DAGSORDEN:

*************

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

DCF bestyrelses nyligt vedtagne Code of Conduct

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændringer indarbejdet til dele af Turneringsreglementet (bilag er vedlagt indkaldelsen):

a.

Bilag 1

©2017 Dansk Cricket-Forbund