Men der var mange lyspunkter, her nogle synspunkter og forslag på hvad der kan forbedres fremover

Selv om vores U.23