Det var med stor interesse, at jeg som DCF bestyrelsesmedlem læste indlægget fra Skanderborgs formand, Michael Hougaard, som nævner, at tiden måske er inde til at omlægge strategien for, hvordan vi skal udvikle cricket i Danmark.

Interessant fordi bestyrelsen på årets repræsentantskabsmøde i Kolding netop omtalte, at der vil være et udviklingsseminar i efteråret 2012, hvor bestyrelsen vil drøfte netop strategien for udvikling af vores sport. Det vil ske sammen med en udviklingskonsulent fra Danmarks Idrætsforbund.

Derfor er alle gode indspark velkomne, så vi får udstukket den rette kurs for dansk cricket.

Det er dog en forudsætning, at vi alle taler ud fra den samme basisviden, hvorfor der er nogle fakta, som bør kendes af alle:

1. Dansk cricket får projektstøtte ligesom alle andre ICC-lande til administration og forskellige udviklingsområder, som blandt andet omfatter elitearbejde (både senior og ungdom), breddearbejde m.m. Denne støtte budgetteres og planlægges året i forvejen i samarbejde med ICC – og når budget er godkendt kan man kun arbejde og modtage støtte af ICC indenfor disse rammer. ICC-projektstøtten er i allerhøjeste grad baseret på det enkelte lands placering på ICCs verdensrangliste, som omfatter små 100 lande (incl. Både Testlande, Associated og Affiliated medlemmer). På denne rangliste ligger Danmark pt nummer 25. ICCs støtte udbetales primært via denne rangliste, hvor nummer 1 får flest penge og nummer 95 mindst. Det er derfor vigtigt, at det danske landshold ligger så højt, som det nu engang er muligt. Hvis man kigger på det sidste DCF regnskab, kan det ses, at tilskuddene fra Danmark Idræts – Forbund og ICC efterhånden nærmest er lige store.

2. Der er altså tale om, at en rigtig stor del af alle de økonomiske tilskud – såvel ICCs som DIFs – er øremærket, og af samme grund kan disse tilskud ikke omfordeles. Dvs. reducering af elitearbejdet (både senior og ungdom) medfører færre penge.

3. De økonomiske midler, der de seneste par år er afsat til bredde/ungdomsarbejdet, er uden sammenligning på det højeste niveau nogensinde i forbundets historie.

4. Den foreløbige evaluering af bredde/integration indsatsen de sidste 3 år har vist, at klubberne generelt har haft svært ved at overkomme at blive parate til at modtage den støtte, som forbundet har tilbudt i form af aktiviteter og konsulentstøtte.

Som jeg startede med, så vil bestyrelsen og udviklingsteamet meget gerne modtage gode og relevante forslag til de videre drøftelser.

På Bestyrelsens vegne.

Søren Henriksen

 

PS til Michael Hougaard – 2011 var i øvrigt det sportslige bedste år for dansk cricket de sidste mange år, og cricketsporten i Danmark er i modsætning til flere andre sportsgrene ikke i frit fald medlemsmæssigt – vi har faktisk formået at fastholde antallet af registrerede mellemmer de sidste 2-3 år.