Hvordan er cricketsportens omdømme i jeres område? I Stor København har opfattelsen af cricketsporten lidt groft sagt ændret sig fra en Engelsk overklasse sport til en Pakistansk gadesport. Street kultur er meget oppe i tiden, bare ikke når det gælder cricket. Selv blandt unge cricketspillere med pakistansk baggrund er der mange, som ikke fortæller deres klassekamerater, at de spiller cricket. Det er ikke “sejt” at spille cricket og det er en stor barriere i forhold til at rekruttere nye spillere til sporten.

Hvordan kan vi skabe et mere positivt billede af cricketsporten?

Fem cricketklubber i Københavnsområdet er gået sammen med DCF for i fællesskab at prøve at finde svar på dette spørgsmål.

En af udfordringerne for sporten er at der mangler gode Ambasadører for sporten. Hvordan kan vi fremme at de udøvere som selv har haft mange gode oplevelser med cricketsporten er med til udbrede kendskabet til spillet? De fem klubber AB, KB, Køge, Glostrup og Svanholm havde i den forbindelse indbudt tidligere og nuværende cricketspillere med børn til en hyggelig cricketdag i Glostrup park Lørdag den 9/6.

Spillerne fik lejlighed til at møde hinanden og udveksle historier, mens børnene fik mulighed prøve at lære cricketspillet at kende. Solvangs Parken dannede gode rammer for arrangementet. På banen spillede Glostrup mod Husum og hjalp med til at skabe den rette cricketstemning.

Som opfølgning på arrangementet vil de fem klubber forsøge at bygge videre på det netværk som blev skabt på dagen og forsøge at få deltagerne til at tage deres venner med så endnu flere børn og voksne kan opleve en god dag med cricket.