Der graves ud til kunstgræspitche i Skalborg – en forstad til Aalborg.

Epoke slut på Provstejorden iAalborg

 

I den forgangne uge fik Husum og Aalborg kunstgræspitche. Ja Aalborg fik endog to.

Vejret taget i betragtning var det et held, at det lykkedes at anlægge pitchene. Regner det ret meget, kan de ikke anlægges. Ikke fordi mandskabet bliver våde, men fordi gruset, der ligger nedenunder måtterne, ikke kan bearbejdes. Det skal nivelleres og tromles – det kan man ikke, når det er vådt.

Sydslesvig Danske Ungdomsforeninger (SDU) sponserede en kunstgræspitch til Husum. For Husum CC gør meget for den dansksindede ungdom.

Jorg Kruger læsser grus i Husum

Om vinteren kører Husums Jörg Krüger til fritidshjemmet i Husum flere gange om ugen og underholder med cricket i hallen tilknyttet til Den Danske Skole – om sommeren henter Krüger ungdommen i en bus- kører ungerne til Mikkelberg og spiller cricket med dem.

-Men forestil dig, at stå med en flok mini- og lilleputter og få dem til at medvirke til at få løftet en måtte op og ned, få den rullet ud og ind ud, få den sømmet fast – og få den ind igen, sagde Krüger. Det er jo næsten uoverkommeligt.

Husums Finn Kleissl er gartner, så arbejdet var ikke fremmed for ham

 

-Derfor træner vi meget sjældent på midten – det samme gælder vores 1. hold – det er ganske simpelt for besværligt…

-Nu kan vi meget nemmere underholde ungdomsspillerne- og 1. holdet har ingen undskyldning for ikke at træne på midten ind i mellem, sluttede Krüger.

Anlæggelsen i Husum var nærmest dramatisk spændende. Der stod et team bestående af tre af Husums 1. holdsspillere, Krüger, Lars Flemming Boldt og Finn Kleissl samt den engelske installatør og leder af arbejdet, som skulle videre til Alborg næste morgen. Der var lejet diverse maskinel og købt mængder af grus.

Så var projektet ikke afsluttet på dagen, ville det være umuligt at færdiggøre formentlig før foråret 2013.

Husums stifter og stadigvæk “bagmand” og gode fe Henry Buhl er højt oppe i firserne, men driver stadigvæk galleriet på Mikkelberg, holder masser af foredrag og arrangerer nye udstillinger (for tiden en med Havsten-Mikkelsen) og følger levende med i klubben. Her inspicerer han arbejdet med Jörg Krüger tv. og Lars Flemming Boldt, der snart er færdig som lærer, i baggrunden

 

Man startede kl. 8.00 – og det regnede – og det regnede.

Så længe man ikke var nået til at lægge det øverste lag grus, kunne man arbejde i regnen. Men regnen fortsatte, da gruset skulle på og håbløsheden bredte sig hen ad 3-4 tiden om eftermiddagen, da man havde siddet og vente ørkesløst i timevis i klubhuset – ligesom når der regner under en cricketkamp. Her var forskellen bare, at en “omkamp” først kunne spilles om et halvt år.

Men som ved et mirakel dukkede et lille stykke blå himmel op i horisonten – og under et par timers ophold i regnen lykkedes det at færdiggøre projektet. Og så regnede det igen. Og det regnede dagen efter – og dagen før.

 

Lars Flemming Boldt kaster en af de første bolde på Husums nye kunstgræspitch

 

Dagen efter ved sekstiden kørte den engelske installatør gennem tordnende regn gennem Slesvig ad Aalborg til.

Der var tidligere i ugen lovet 40 ml. regn fredag i Aalborg, Men da installatøren ankom til dyrskuepladsen i Skalborg – forstad til Aalborg – strålede solen fra en skyfri himmel. Han blev mødt af et Aalborgs næstformand Chr. Dirkov, der var kommet fra Sverige og et installatørteam fra København bestående af en dansker, hans thailandske kone og to polakker- så sig ikke at det ikke var internationalt – fem nationer impliceret, der skulle bistå den engelske ansvarshavende.

Vejret var dejligt hele torsdagen og der blev arbejdet 9- 10 timer og et par timer om fredagen, hvor regnen kom igen. Takket være et effektivt team arbejdende stort set uden pauser og kraftigt udstyr lykkedes det at afslutte projektet med at anlægge to kunstgræspitche på en hovedbane og en mindre ungdomsbane.

Dermed er Aalborg CC flyttet til Skalborg på et stort græsbelagt område – lidt ligesom Kløvermarken i København. Lidt over halvdelen reserveret fodbold – og resten nu til cricket. Det fungerer fortsat som Aalborgs dyrskueplads, så ude ved siden af cricketbanen er der en række stalde til kvæget.

Lidt væk – ikke ret langt – ligger Skalborg-hallen med omklædningsrum, så gæstende cricketspillere kan både klæde om og få noget at spise.

Er der nogen, der undrer sig over, at der blev anlagt to kunstgræspitche ???

Her er der tale om nytænkning, der vil noget. I stedet for at anlægge de traditionelle to stationære kastebure indkøbes to rullende kastebure, der vil kunne køres ind og ud fra pitch to og fungere som træningsbure – og samtidig kan pitchen bruges til ungdomskampe – også når der er seniorkampe i gang.

Det er faktisk godt og utraditionelt tænkt.

Aalborgs næstformand Chr. Dirkov prøver forgæves at slå bolden ud af skalborg-banen. Normalt prøver han det samme i den svenske turnering for Malmø CC. Mærk staldene i baggrunden

 

Dermed har cricket forladt området ved Provstejorden, hvor AaB og Chang huserede og dominerede dansk cricket i en årrække.

AaB forlod området for en del år siden, men cricket kunne ikke overleve på den nye bane, der lå langt fra bebyggelse.

I Chang gik cricketspillerne for nogle år siden solo og dannede Aalborg Cricketklub, men blev på banen.

Sologangen forøgede ikke Changs begejstring for at have dem på Changs centrale baneområde. Der er blevet presset mere og mere på kommunen for at få dem væk – og efter en række forhandlinger har man nu fundet Skalborg, hvor baneområdet er i orden.

-Der er meget nybyggeri i nærheden, fortalte Dirkov og fortsatte: Vi vil nu virkelig gøre en stor indsats for at få nærområdets ungdom interesseret. Omkring Provstejorden var der ikke meget ungdom – det var et slags sølvbryllupskvarter, hvor en række fodboldklubber kæmpede om de få, men her har vi chancen – og den vil vi gribe, sluttede Dirkov, mens han fortsatte med at prøve at slå seksere ud af baneområdet – det kunne han ikke – så stort er det.

SN