Frem Logo

 

 

En ting er, at cricket åbenbart generer Frems bestyrelse ved sin blotte og stille tilstedeværelse.

En anden ting er, at en bestyrelse i en af Danmarks største fodboldklubber, der uden tvivl kender alt til god foreningsskik, i den ondeste tro forsøger at slippe af sted med bevidst snigmord på denne sport – uden hvilken, der aldrig havde været en klub ved navn Frem – for det var cricketspillere, der oprindeligt stiftede klubben tilbage i 1886.

Vi tager den skændige historie forfra.

Da de omkring et halvt hundrede deltagere til Frems ordinære generalforsamling i sidste uge mødte,  fik de 10 minutter -ja rigtigt nøjagtigt 1o minutter – før generalforsamlingens start omdelt et forslag til ændring af klubbens love: Nedlæggelse af cricketafdelingen.

Cricket  på Frem 22-9-2013

Cricket på Frem sidste uge, da Forty holdt generalforsamling. En Fremmer kaster og en Fremmer er dommer. Sådan nogen må ikke være på Frem, mener klubbens bestyrelse. Foto Preben Pathuel

 

Bestyrelsen havde bevidst og beskidt udnyttet, at Frems love er så meget ud af trit med nutiden og god foreningskik, at lovene ikke kræver, at forslag til lovændringer skal sendes til medlemmerne med en eller anden rimelig frist forud for en generalforsamling.

Hvis Frems bestyrelse er så store amatører, at de ikke kan finde ud af anstændig foreningspraksis, skal vi foreslå at de slår op på DIFs standardvedtægter for idrætsforeninger og går på et af DIFs kurser.

Så da Ole Christiansen som cricketspillernes repræsentant mødte op, skulle han udsættes for dette bagholdsangreb – uden chance for at samle dem, der var interesseret i cricketafdelingens overlevelse.

Nu har Ole mange venner i Frem og næsten halvdelen af mødedeltagerne bakkede ham op. Nok blev forslaget vedtaget med en enkelt stemmes overvægt, men det var ikke nok.  Frems love kræver trods alt 2/3 majoritet for en lovændring.

Så forslaget faldt, men i stedet for at spille med åben pande og at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, forsøgte bestyrelsen sig med en ren omgåelse af foreningens love, nemlig en hensigtserklæring, der i korthed gik ud på at cricketspillerne skulle ”skride et eller andet sted hen, hvor de var ønskede” – selvfølgelig formuleret pænere, men i øvrigt uændret i forhold til lovforslaget.

Den blev vedtaget, men er selvfølgelig ikke det papir værd, den er skrevet på.

-Jeg har været frivilllig leder på mange områder i Frem i hele mit liv, siger Ole Christiansen – og det er så takken. Jeg har været med til at arbejde for at redde klubben ud af det økonomiske kaos som flere eventyr ud i den professionelle fodbold har medført og som nær havde kostet hele klubben livet.  Cricketspillerne generer absolut ingen og dækker stort set deres egne omkostninger – men bestyrelsen kan risikere at skulle se på dem spille kampe 7-8 gange om året, når de sidder og nyder en forfriskning.

Cricket Forty Øst-Vest på Frem 22-9-2013

Jan Hansen, Ringsted, yderst til højre, må heller ikke længere vise sig på Frem iført cricketmæssig påklædning. Foto Preben Pathuel

 

– Det er altså for meget for visse fodboldspilleres ømtålelige øjne. Det er klart, at Frems fodboldbestyrelse ikke skal slippe af sted med dette her. Det er en nedlæggelse af klubbens historie, det er et forsøg på at slippe af med medlemmer, der ikke er som andre. Måske er det kommet bestyrelsens kendskab, at cricket vil starte et ungdomshold næste år. De håbede vel på, at cricketspillerne ville dø ud af sig selv, men det gør de vi ikke, når der nu kommer ungdom…

Frem er økonomisk fuldstændig afhængig af Københavns Kommune og det er klart, at dette vil blive en sag for kommunens politikere. Her kan da vist heller ikke lide snigmord på en idrætsgren og mord på idrættens mangfoldighed.

SN