Semifinaler for senior i vest

Semifinaler for senior i Vest

 

 

  1. marts i Esbjerg, Vitaskolen, V. Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg N

Hold : Skanderborg, Ålborg, Odense og Esbjerg

Kl. 10

Esbjerg

Odense

Kl. 11

Skanderborg

Ålborg

Kl. 12

Esbjerg

Skanderborg

Kl. 13

Odense

Ålborg

Kl. 14

Skanderborg

Odense

Kl. 15

Esbjerg

Ålborg

Nr. 1 og nr. 2 går videre til jysk/fynsk mesterskab i Herning den 27. marts

 

  1. marts i Kolding,

Hold : Viborg, Kolding, Sønderborg og Husum

Kl. 10

Viborg

Kolding

Kl. 11

Sønderborg

Husum

Kl. 12

Husum

Kolding

Kl. 13

Viborg

Sønderborg

Kl. 14

Viborg

Husum

Kl. 15

Sønderborg

Kolding

Nr. 1 og nr. 2 går videre til jysk/fynsk mesterskab i Herning den 27. marts

 

Program for ungdomsslutkampe, oprykningskamp og senior Elite kampe

Sæson 2016 afsluttes med følgende kampe:   Lørdag d. 17. september: Oprykningskamp til 1. Division – Soraner vs Ishøj 2 på Gentofte Stadion kl 11.00 (2 x 50 overe). Lørdag d. 17. september: Drenge – Semifinale kl. 11.00 i Ishøj: AB – Ishøj (2 x 40 overe). Søndag d. 18. buy cialis canada september: Omkamp om DM kl. 11.00 på KB: KB-Skanderborg (såfremt Skanderborg vinder en udsat kamp over Herning om lørdagen) 2 x 50 overe. Søndag d. 18. september: Drenge. Finale kl. 11.00 Svanholm Park. Svanholm – vinderen af AB-Ishøj (2 x 40 overe). LILLEPUT DM i Solvangsparken på 2 baner (2 x 32 overe). Lørdag d. 24/9 kl 11 – Semifinaler: Nr 1 i grundspil (Glostrup) mod nr 4 i grundspil (AB) på bane 1 Nr 2 i grundspil (Svanholm) mod nr 3 i grundspil (Ishøj) på mexico pharmacy bane 2 Søndag d. 25/9 kl 11: Finale på bane 1 Kamp om Bronze på bane   Lørdag d. 24. september: Finale om junior-DM. Svanholm Park kl. 11.00 – Svanholm-AB. 2 x 40 overe Søndag d. 25. september på græspitch på Svanholm Park kl. 11.00. Senior Landshold – Øst-Vest. Lørdag d. 1. oktober kl. 11.00. Uofficielt miniput-DM i Fredericia. Landsholdet drager til USA for at deltage i World Cricket League Div-4: Afgang 21/10 og hjemkomst 7/11. Første kamp i selve turneringen er 29/10 i Los Angeles.  

Indlæg på DCF hjemmeside – kampreferater

Indlæg på DCF hjemmeside – kampreferater

Forbundet får fra tid til anden henvendelser fra klubber eller enkeltpersoner, som giver udtryk for, at de er i tvivl om, hvorvidt kampreferaterne fra weekendens kampe eller landsholdskampe er udtryk for forbundets officielle holdninger og stillingtagen til episoder, der omtales.
(mere…)

Elitespillere – tilskud til udlandsophold – deadline ansøgning 1. sept

Tilskud til Udlandsophold – Elitespillere

Forbundet har gennem årene ydet tilskud til fx flybilletter eller ophold i udlandet til spillere, som er en del af forbundets Elitearbejde. Der har typisk været tale om, at man i vinterhalvåret har bosat sig i længere periode i fx Australien eller Sydafrika med det formål at spille cricket på højest mulige niveau. Der er også givet tilskud til ophold af længere varighed på udenlandske akademier.
(mere…)

Program for T 10 turneringen d. 23. og 24. juli på Svanholm Park

Kopi af 10-10 turneringsplan 2016

Invitation til 10/10 turnering d. 23. og 24. juli

 

Til cricketklubberne.

 Igen i år arrangerer vi 10/10 cup på Svanholm park med masser af præmier.

Sidste år havde vi igen kæmpesucces med 10/10, hvor der blev uddelt masser af præmier og for 9. år gentager vi succesen.

Det bliver en stor dag med mange klubber, masser af tilskuer, journalister og sponsorer samlet et sted og masser af cricket på Svanholm park.

Jeg vil anbefale i overholder tilmeldingsfristen, så vi ikke som sidste år ender i en situation, hvor vi måtte sige nej til flere hold.

 Indledende kampe.:     Den 23. juli kl. 1000

Semifinale og Finale.: Den 24. juli kl. 1000

 For at tilmelde sig turneringen skal du/I gøre følgende.:

  1. Indbetale tilmeldingsgebyr på 900 kr. (som dækker dommer og bolde)
  2. På Danske bank Reg. Nr. 4280 konto nr. 4280019372 (husk klubbens navn)
  3. Hvis du/I har spørgsmål kan i kontakte Shafqat Riaz på Tlf.: 20845868
  4. Tilmeldingsfrist senest den 15. Juli og er bindende.

Efter den 15. juli vil vi lave en turneringsplan som bliver sendt ud til alle de tilmeldte klubber, sammen med de særlige regler til 10/10 Cup.

 

Venlig hilsen

 

Shafqat Riaz

Arrangement ansvarlig

Mobil: 20845868

PS: Er der virksomheder der ønsker reklame eller blive set, er der en stor mulighed for det, mod sponsor aftale. Kontakt undertegnet Shafqat Riaz på 20845868 for en aftale.

Rettelsesblad til ”Den grønne” 2016

Til alle klubber og dommere under Dansk Cricket-Forbund

1. Rettelser i turneringsreglementet
Paragrafferne §§ 7.2, 7.3, 7.4 og 20.3 er pr. d. 10. juni 2016 ændret til følgende:

§ 7.2
1. division består af 8 hold, som spiller en dobbeltturnering. Nr. 1 rykker op i Elitedivision og nr. 8 rykker ned i 2. division, mens nr. 7 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 2 i 2. division.

§ 7.3
2. division består af 8 hold, som spiller en dobbeltturnering. Nr. 1 rykker op i 1. division og nr. 8 rykker ned i 3. division, mens nr. 2 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 7 i 1. division (jf. § 7.2).

§ 7.4
De ikke-landsdækkende divisioner oprettes efter behov afhængig af tilmelding. Puljeinddeling og turneringsform herunder op- og nedrykning afgøres af turneringsledelsen inden sæsonstart.

§ 20.3
Senest dagen efter kampens afslutning skal den pågældende klub via mail meddele Dansk Cricket-Forbund, at klubben nedlægger protest. Den pågældende klub skal endvidere senest tre dage efter kampens afslutning indsendes via mail en detaljeret indberetning om sagen til Dansk Cricket-Forbund. Dommerne skal ligeledes indsende indberetning af protesten.

2. Baggrund for rettelserne i turneringsreglementet
Som det næppe har undgået nogens opmærksomhed er der en række fejl og mangler i ”Den grønne” i år.

Først og fremmest vil bestyrelsen naturligvis gerne undskylde dette. Vi må konstatere at fokus på lå turneringsprogrammet og andre projekter i marts-april, hvorfor vi ikke fik revideret turneringsreglementet behørigt.

Det kan og skal vi råde bod på således at turneringsprogrammet fastlægges så tidligt, at klubberne sikres tid til at forholde sig til programmet. Samtidig skal turneringsreglementet tilrettes til de overordnede sportslige og politiske ændringer der vedtages. Forbundet har således allerede taget hul på at revidere turneringsreglementet med henblik på næste år.

Her og nu handler det dog om at få løst de aktuelle fejl og mangler, så derfor kommer ovennævnte rettelsesblad med virkning fra dags dato.

3. Forklaring og tolkning til rettelserne i turneringsreglementet
Vedrørende § 7.2
På repræsentantskabsmødet blev der lagt op til at der i 2016 kun skulle være én op- og nedrykker mellem 1. division og 2. division, men i ”Den grønne” fremgår det af § 7.2 at der er to op- og nedrykkere fordi den ikke blev opdateret korrekt.

Uanset om vi vælger at gå den ene eller den anden vej vil nogen kunne følge sig forfordelt. Givet at turneringen er så fremskreden, og at flere klubber har indikeret at spillet under forskellige forståelser, finder bestyrelsen at det mest sportslige vil være, at der som et kompromis afvikles en kvalifikationskamp mellem nr. 7 i 1. division og nr. 2 i 2. division. Denne kamp forventes pt. afviklet d. 17. september 2016.

Vedrørende § 7.3
På repræsentantskabsmødet blev der lagt op til at der i 2016 kun skulle være én op- og nedrykker mellem 2. division og 3. division, men i ”Den grønne” fremgår det af § 7.3 at der er to op- og nedrykkere.

Da der vurderes at være en væsentlig styrkemæssig forskel på den næstbedste i 3. division og nr. 7 i 2. division, samt at det jf. § 7.4 er turneringsledelsen, der afgør op- og nedrykning i 3. division fastholdes intentionen fra repræsentantskabsmødet om at der kun skal være én oprykker fra 3. division, og følgelig kun én nedrykker (nr. 8) fra 2. division.

Vinderen af 3. division, der i 2016 spilles regionalt i øst og vest, findes ved en kvalifikationskamp mellem nr. 1 i 3. division øst og nr. 1 i 3. division vest. Denne kamp forventes pt. afviklet d. 17. september 2016.

Vedrørende § 7.4
Ændringen i §7.4 sker for at inddrage 4.division under samme planlægningsmetodik som 3. division. For at gøre det sprogligt nemt kaldes 3. og 4. division under et for de ’ikke-landsdækkende divisioner’.

Vedrørende § 20.3
Formuleringen af §20.3 i ”Den grønne” indeholder en uklarhed om det rettidig indberetning, hvilket ændringen råder bod på.
Som et praktisk eksempel betyder ændringen at såfremt en klub ønsker at indgive en protest over en kamp, der er afviklet søndag d. 1., så skal DCF via mail orienteres om protesten senest dagen efter, altså mandag d. 2. kl. 23.59. Indholdet i mailen skal kun varsle protesten, samt kampnr. og/eller paragraf. Dette tjener til at DCF kan orientere de øvrige parter i sagen, mens klubben får tid til at indsamle input og formulere sin protest i detaljer. Den pågældende klub har så tre dage efter kampens afslutning, altså i dette tilfælde til onsdag d. 4 kl. 23.59 til via mail at indsende en detaljeret indberetning om sagen til DCF.

4. Afslutning

Som sagt indeholder ”Den Grønne” i år nogle fejl og mangler, hvilket bestyrelsen undskylder. Vi er derfor også bevidste om at der kan opstå tvivlsspørgsmål. Dansk Cricket-Forbund er i færd med at udvikle sig, hvilket i sig selv altid skaber udfordringer, og vi opfordrer til at vi alle i fællesskab kan medvirke til at løse udfordringerne fremfor at bruge tid og kræfter på ukonstruktive sager som ikke udvikler dansk cricket.

Cricketlovene fra MCC via APP

Marylebone Cricket Club releases first ever Laws of Cricket app

Date: Thursday 12th May 2016 Release time: Immediate

  • Guardians of the Laws and Spirit of Cricket develop free mobile app to explain Laws of the game to supporters of all ages.
  • App includes a series of animations voiced by Stephen Fry, easy to follow explanations of each Law, and a special Laws quiz.
  • App is free to download on all iOS does cialis work for performance anxiety and Android devices (mobile and tablet versions).
  • To download a selection of images from within the app click here: https://we.tl/WqJqec0j1r.

Marylebone Cricket Club (MCC) has released the first ever Laws of Cricket app.

Free to download, ‘MCC Laws of Cricket’ includes easily digestible explanations of each Law, new imagery and animations and a special Laws quiz.

MCC is the Guardian of the Laws and Spirit of Cricket, and all 42 Laws of the game are explained within the app.

The Laws are categorised into eight sections explaining everything from how to set up a game to appeals and modes of dismissals.

There are 15 Laws animations available to view, all of which are voiced by writer, broadcaster and actor Stephen Fry and explain various Laws including ‘Damaging the Pitch’ and ‘Obstructing the Field’.

Fry is aided in his explanations by ‘Tommy’, an animated young cricketer who learns from the Laws simulations throughout the animations.

The app further simplifies the Laws of Cricket with 18 separate videos of umpire signals, designed to help players, officials and fans to decipher exactly what an umpire’s movements mean.

The final feature is the Laws quiz, which tests the user on knowledge acquired through interacting with the app. The quiz caters for a wide range of cricketing experience with ‘Beginner’, ‘Intermediate’ and ‘Advanced’ levels available to select. Scores can be shared via social media.

The app has been developed by MCC alongside digital agency Mobanode, who have previously produced the Laws of Rugby app for World Rugby and have also worked with Heineken and O2.

Derek Brewer, MCC Chief Executive, said: “A lot of development work has gone in to this application and it is another example of MCC’s commitment to investing in digital – an area in which the Club strives to remain ahead of the curve within cricket. As Guardians of the Laws and Spirit of Cricket, it is vital that MCC embraces the new audiences that the sport has gained in recent years and makes the Laws of the game even more accessible.

“This app is the perfect introduction to the game for a new supporter. There is also plenty within it that will appeal to players of all ages, officials, coaches cialis for bph reviews and more traditional cricket supporters who want to brush up on their knowledge.”

The app is available to download for all Android and iOS devices.

Download the Android app here: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lords.lawsofcricket&hl=en.

Download the iOS app here: https://itunes.apple.com/us/app/the-laws-of-cricket/id1099867255?ls=1&mt=8.

– ENDS –

Notes to editors:

About Marylebone Cricket Club

MCC is the world’s most active cricket club, the owner of Lord’s Ground and the guardian of the Laws and Spirit of the game. Founded in 1787, it issued the first code of Laws in 1788 and moved to its current home in 1814. There are 18,000 Full and 5,000 Associate Members of MCC.

About Lord’s Cricket Ground

The current Lord’s Cricket Ground is its third incarnation and in 2014 year celebrated its Bicentenary. The first ever match played at ‘Lord’s Cricket Ground’ came in 1787 when businessman Thomas Lord staged a game between Middlesex and Essex at a newly built ground in what was then known as Dorset Fields.

By 1811, MCC had moved to a new Ground in the Eyre Estate of St John’s Wood. This ground proved unpopular but when plans emerged for the Regent’s Canal to be built straight through it, Thomas Lord gratefully accepted compensation and moved the Ground to its current location in 1814.

To request images, more information, or interviews please contact:

Chris Smith

MCC Communications Officer

Lord’s Cricket Ground

Direct Line: 020 7616 8699

Mobile: 07929 348074

Email: ku.gr1493443902o.ccm1493443902@htim1493443902s.sir1493443902hc1493443902

OPDATERET ELITEPLAN 2016

Elite sommer 2016

T20 FINALER 2016

De 3 finaler i T20 serierne ligger nu fast og afvikles som følger:

SERIE 1 finalen mellem vinderne af Øst og Vest afvikles lørdag d. 30. juli kl 12 i Fredericia. De endelige vindere endnu ikke fundet.

SERIE 2 finalen afvikles lørdag d. 2. juli kl 11 i Husum mellem Husum og Svanholm 2

SERIE 3 finalen afvikles 2. Pinsedag d. 16. maj kl 11 i Odense mellem FYN CC og KB 2

 

Vi håber på godt vejr – og måske ses vi til en eller flere af kampene :-)

©2017 Dansk Cricket-Forbund