DOMMERMØDE – 19. oktober kl. 10 i Odense

Indkaldelse til dommermøde 19 okt 2013

RETNINGSLINJER FOR DRIKKEPAUSER OG BRUG AF 12. MAND

25. maj 2013

På given foranledning gøres hermed opmærksom på, at der IKKE i dansk cricket er særregler gældende for hverken Eliterækken eller 1. division for hvem, der må være på banen under drikkepauser.

RETNINGSLINJER FOR FJERNELSE AF VAND FRA PITCHEN

RETNINGSLINJER FOR FJERNELSE AF VAND FRA PITCHEN

På given foranledning skal det indskærpes, at dommerne eller dommeren alene skal føre tilsyn med og kontrollere at banen (herunder pitchen) bliver klargjort til spil efter en regnvejrspause.

RETNINGSLINJER FOR STOP AF SPILLERES BROK ELLER DISKUSSIONER PÅ BANEN UNDER KAMPEN

RETNINGSLINJER FOR STOP AF SPILLERES BROK ELLER DISKUSSIONER PÅ BANEN UNDER KAMPEN

På given foranledning så skal følgende retningslinjer anvendes, hvis spillere brokker sig eller starter diskussioner på banen under en kamp.

KURSUS RAPPORT

DCF Begynder Dommerkursus blev afholdt på Svanholm Park i weekenden den 27. april 2013.

Kursus blev gennemført den 27. april 2013 i tidsrummet kl: 0900 – 1730.

Indholdet på kursus kommer fra og er sponseret af ICC Europe. Kursus giver en generel introduktion til at være cricket dommer. Der er ingen skriftlig prøve på dette kursus. Kursusmaterialet (bestående af 123 sider med mange billeder) er oprindeligt skrevet på engelsk, men er oversat til dansk og blev udleveret til alle deltagere.

Årligt dommermøde på Svanholm Park

net

 

 

 

 

 

Kære Gode Cricketvenner,

Hermed indkaldes til årligt dommermøde på Svanholm Park. Mødet finder sted

LØRDAG den 13. april 2013 i tidsrummet kl: 1000 til cirka 1700.
(og jeg er bekendt med at cricketsæsonen er startet med pokalkampe, men det var denne dato, som jeg kunne på uden at tage Påsken i brug …)

Emner til debat og diskussion modtages meget gerne og en endelig dagsorden forventes udsendt senest én uge før mødet.

Foreløbige emner bliver opstillet i ikke-priorieret rækkefølge:

 • Generel orientering herunder DCF hjemmeside med dommerplanen 2013
 • Nye turneringsregler for 2013 – ændret regler for Power Play
 • Ny lov om fejl bold ved at kasteren rammer eller bryder gærdet under aflevering
 • Sæsonen 2013 (fokus- og indsatsområder)
 • Dommeransættelse for 2013
 • Uddannelse (uddannelsestilbud kurser)
 • Diskussion om tøjpakke for dommere
 • Disciplinær regler (procedurer elektronisk indberetning)
 • Dommerbedømmelsesskemaer
 • Honorarer (takster, kørsel m.m.)
 • Mulighed for rejsetilskud til udlandet (udvekslingsbesøg)
 • Eventuelt

Samt øvrige emner som ønskes taget op … Send gerne dine punkter ind …

Alle deltagende dommere vil blive budt på frokost ved mødet og DCF betaler transport fra Sjælland, Fyn og Jylland. Transport omfatter kørsel i bil med flere dommere sammen eller togbilletter. Al kørsel skal, hvis DCF skal betale og ad hensyn til overholdelse af dommerudvalgets budget forhåndsgodkendes af mig, således at anmodning om betaling skal sendes til mig på mail. Alene kørsel i bil vil ikke blive godkendt – der skal være flere som kører sammen. Kørsel for dommere i Københavnsområdet sker for egen regning.

Jeg ser frem til at se jer alle …
Bedste hilsner
Bjarne K. Jensen
Koordinator DCF dommerudvalg

Udpegning af dommere med tilknytning til klubber

Al udpegning af dommere til kampe i alle rækker foregår fortsat med primært neutrale dommere, men DCF dommerudvalg har besluttet, at en række dommere fra sæsonen 2012 kan dømme alle kampe uanset deres tidligere klubtilknytning og/eller medlemskab.

©2016 Dansk Cricket Forbund